gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TEKNİK PERSONEL ROTASYON TERCİH İŞLEMLERİ

Orman Genel Müdürlüğünde 2015 yılı Teknik Personel Atama Tercih İşlemleri yapılıyor.

05 Mart 2015 Perşembe 10:58
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TEKNİK PERSONEL ROTASYON TERCİH İŞLEMLERİ

​13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi 1.  fıkrası;
a) bendinde “Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla görev yapamazlar.” hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan teknik Şefler (İşletme Şefleri, ATM Şefleri, Fidanlık Şefleri, Depo Şefleri, Eğitim Merkezi Şefi vb.) ile İşletme Müdür ve Yardımcıları;
(b) bendinde “Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü (Ek ibare:RG-6/2/2015-29259) veya aynı enstitü müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla görev yapamazlar’’  hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görevli olan Başmühendis ve Mühendisler;
(c) bendinde “Şube Müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla süreyle görev yapamazlar.” hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan Şube Müdürleri;
Anılan yönetmeliğin 2.fıkrasında yer alan “Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri, aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar bunlar aynı birimde veya diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ise aynı başkanlığı bünyesinde aynı yerde 10 yıldan fazla görev yapamazlar.” hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görevli Mühendislerin listesi ilişikte gönderilmiştir.
Rotasyona tabi olan veya standart kadrosu bulunmadığı halde işletme, fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza, depo ve eğitim merkezi şeflikleri ile Bölge Müdürlüklerinde görevli Mühendis, Başmühendis, İşletme Müdür ve Yardımcıları, Şube Müdürlerinin Genel Müdürlüğümüz web sitesinde unvansal olarak ilan edilen birimlere tercihte bulunmak suretiyle 2015 yılı Mart Döneminde atamaları yapılacaktır.
2015 yılı Mart Döneminde tercihte bulunacak Şefler, Başmühendis ve Mühendisler, İşletme Müdür ve Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Bölge Müdür Yardımcılarının 05.03.2015 tarihinden itibaren http://erp.ogm.gov.tr adresinden ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak ilana çıkılan birimlerden 15 adede kadar tercihte bulunabileceklerdir. Bu tercihler yapılır iken Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Genel Yönetmelik ile Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Yapılan tercihler ilgililerin hizmet puanları dikkate alınarak değerlendirilecek ve atamalar buna göre yapılacaktır. Yaptıkları tercihlere yerleşemeyen veya yanlış tercih yapanlar ile tercihte bulunmayan personelin atamaları Yer Değiştirme Kurulu tarafından yapılacaktır.
Rotasyona tabi olan personel ile Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Teknik Şefler, Başmühendis ve Mühendis kadrosunda olup, atama talebinde bulunacak personeller mutlaka ERP sisteminden tercihlerini yapması gerekmekte olup diğer türlü yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Eş,  sağlık durumu nedeniyle tercihte bulunacaklar mazeretlerini yine ERP sistemine yüklemek suretiyle tercihte bulunabileceklerdir. Tayin talepleri değerlendirilirken öncelikle mazeret, rotasyon akabinde ise normal tayin talepleri dikkate alınacaktır.

Tercihler tamamlandıktan sonra çıktı alınacak talep formlarını imzaladıktan sonra 11.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları birimlere teslim edileceklerdir, Birimler ise,bu belgelerle birlikte Rotasyona tabi veya Rotasyon harici olup eş durumu veya sağlık mazereti bulunan personelin daha önce ERP sistemine yükledikleri mazeret belgelerinin asıllarını resmi olarak 13.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde göndereceklerdir.

kamudanhaberler,05.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET