gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAR-GEL'DEN KADROYA GEÇEN MÜHENDİS SÖZLEŞMELİLER RAHATSIZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 2004 yılında KÖY-MER Projesi adı altında başlatılan ve 2007 yılı başından itibaren de TAR-GEL Projesi olarak devam eden Proje çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4B statüsünde sözleşmeli olarak teknik ve sağlık personeli istihdam edilen, 2011 ve 2013 yılında kadroya geçirilen personele verilen görevler nedeniyle rahatsız.

30 Ekim 2014 Perşembe 08:27
TAR-GEL'DEN KADROYA GEÇEN MÜHENDİS SÖZLEŞMELİLER RAHATSIZ

TAR-GEL'DEN KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLER RAHATSIZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 2004 yılında KÖY-MER Projesi adı altında başlatılan ve 2007 yılı başından itibaren de TAR-GEL Projesi olarak devam eden Proje çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4B statüsünde sözleşmeli olarak teknik ve sağlık personeli istihdam edilen,  2011 ve 2013 yılında kadroya geçirilen personele verilen görevler nedeniyle rahatsız.

Konuyu dile getiren Türk Tarım Orman Sen, şu açıklamlarda bulundu.

TARGEL Projesinin Amaç Bölümünde; ’Bu usul ve esasların amacı; Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yerlerde çalıştırılmak üzere, yöredeki üretim kapasitesi, arazi büyüklüğü gibi kriterlere göre Bakanlığın görev alanına giren konularda ziraat, su ürünleri ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.’ ifadesi yer almaktadır.

Gerekçeden de anlaşılacağı üzere projenin amacı, Bakanlığın ihtiyaç duyulan yerlere personel istihdamı olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Kadro işlemi gerçekleştikten sonra bahse konu bu personel için sözleşmedeki şartlar son bulmuş ve Bakanlık bünyesindeki diğer kadrolu meslektaşları gibi onların da, asli ve sürekli görevlerde, il ve ilçe merkezlerinde çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu değişikliğe rağmen Bakanlık, ilgili personelin çalıştığı taşra kuruluşlarına bir tebliğ yayınlayarak, bahse konu personelin, yeni kadroya atanmasına rağmen yine “sözleşmeli oldukları statülerde var olduklarını varsayarak, eski köy merkezli çalışmalara devam edileceğini” taşra kuruluşlarına tamim etmiştir.

Sendikamızca yapılan düzenlemeye anında itiraz edilmiş olup, kadroya alınmış bahse konu personel için tarif edilen “Köy Merkezli Çalışma”, hukuka aykırıdır. Şöyle ki; bahse konu bakanlığın 03.06.2011 tarihinde çıkan 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede köy teşkilatı yer almamaktadır. Buna ilaveten 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun”da yer alan“çalışma şartlarına esas kullanılabilecek fiziki mekânın, söz konusu personelin görevlendirildiği pek çok köyde bulunmaması” ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve buna dayalı çıkartılan Kamu Konutları Yönetmenliğinde belirtilen“zorunlu konut şartların yerine getirilmemiş olması” da hukuki anlamda tarif edilen çalışmanın hukuka aykırı olduğunu açıkça göstermektedir.

Yapılan itirazımıza karşılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, olumlu bir düzenleme yapılmadığı için, Bakanlık Tebliğinin Yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile ilgili Danıştay’da dava açılmıştır.

Dava süreci devam etmekte olup, Sendikamız hukuk bürosu tarafından takip edilmektedir.

Önceleri sözleşmeli olup, daha sonra kadro altına alınan bahse konu personelin mevcut çalışma şartlarında uğramış olduğu köy merkezli çalışma dayatması yanında mevcut; görevde yükselme, tayin ve nakil, harcırah vb özlük hakları mağduriyetlerine bu günlerde yeni bir mağduriyet daha eklenmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 2013 yılında imzalanan bir protokolle, önceleri TÜİK tarafından yürütülen Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’nin (TÜKAS) tüm çalışmalarını da bir emrivaki ile bu çalışanlara yüklenmiştir.

Bu arkadaşlarımız kamu mesleklerinin gereği olan kamu hizmetlerinden asla kaçmamakta, görevlerini en zor şartlarda, cansiperane yerine getirmeye gayret etmektedir. Ancak;

Tarımsal veri ve istatistiklerin tutulması konusu, diğer istatistik verilerinin de tutulup, değerlendirildiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun görevi olup, TÜKAS konusu da tarım istatistikleri anlamında bahse konu kurumun ana görevi olup, TÜİK’de  gerekli ve yeterli personel altyapısı mevcut olmasına rağmen bu konunun GTHB’na devredilmesi bilimsel anlamda kurumların görev tanımı ile uyuşmamaktadır.
 
TAR-GEL Projesi kapsamında görev yapan personele görevde oldukları müddetçe çoğunlukla araç tahsis edilmediği için TÜKAS çalışmaları için araziye-köylere gidecek bu personel, kendi imkanları ile bu görevleri yapmak zorunda bırakılmaktadır..
 
Kayıt altına alınamamış tarım arazilerinin, hayvan sayılarının ve makine-ekipman varlığının kayıt altına alınması amaçlı, TÜKAS çalışmasının sadece TAR-GEL Projesi kapsamında görev yapan personele yüklenmesi, ilgililerin çiftçi kayıt sistemi konusunda bilgi ve tecrübe eksiliği nedeni ile problem çıkarmakta, sağlıklı bir veri tutumu gerçekleşememektedir.
 
2014 yılı Temmuz ayı sonlarında TAR-GEL Projesi kapsamında görev yapan 10.000 personele birer tablet verilmiş, önce 30 Ağustos a kadar, sonra 1 Ekime kadar uzatılan sürede milyonlarca parselin, hayvan ve makine varlığının, 2 ay gibi kısa sürede kaydının girilmesi emir edilmiştir. Bu kadar kısa bir sürede bu işlemin bitmesinin beklenmesi hayal ötesi bir istektir. TÜKAS’ın tam manasıyla ve doğru bilgilerle tamamlanması, objektif bir bakışla personele tanınan mevcut çalışma imkânları ile belki birkaç sene gibi bir süreyi kapsayabilir. Ayrıca proje başlangıcında, tarımsal iş yoğunluğunun fazla olması (hasat vb) nedeni ile proje yürütücüsü personel tarafından muhatap çiftçi bulunmasında problem yaşanmıştır.
 
TÜKAS ile ilgili sorunları gidermek amacıyla tahsis edilen, 444 59 18 telefon numarası ile komuta merkezine ulaşımda yaşanan problem nedeni ile problemlerin çözümü aksamaktadır.
 
TÜKAS çalışmalarında köy dağıtımında verilen köy sayısının fazlalığından dolayı yeterli verimlilik sağlanamamaktadır.
 
TAR-GEL Projesi kapsamında çalıştırılmak üzere işe alınan,  Veteriner Hekim ve Mühendislere,2007 yılından başlayarak Tarımsal yayım görevi verilmişti. Oysa 3 yıl önceki (TİKAS) ve şimdiki (TÜKAS) Çalışmaları ile her personel birer veri giriş personeli, birer istatistik memuru pozisyonuna sokulmuş, kendi asli görevini yapamaz hale gelmiştir.

Bakanlık resmi sitesinde hala mevcut olan (TÜKAS) Sunumundan da izleneceği gibi, personele verilen tablet bilgisayarlara yüklenen GPS sistemi ile adeta bu personelin uydu üzerinden izlenmesi çalışanları kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliği ilkeleri ile çatışmaktadır.

Tablet bilgisayarlara 2 aylık bir sürede 20’ye yakın yeni sürümler yüklenmiş, sistemsel sorunlardan dolayı bazı haftalar personel saha çalışması bile yapamamıştır,
 
İl ve İlçe Merkezlerinde bulunan ve tarım alanı dışında kalan (ev ve arsaların), TÜKAS kapsamı içerisinde kayıt altına alınmaya çalışılması, bu proje kapsamında anlaşılır değildir.

TÜKAS Projesinde yer alan pek çok veteriner hekim personelin aynı zamanda küpeleme işlerinde de görevlendirilmiş olması ve hayvan küpeleme süresinin 3 ay gibi bir süreçte tamamlanmasına yönelik bakanlık emri de dikkate alındığında, bahse konu personelin iş yükünü kaldırabilmesi mümkün gözükmemektedir.

SONUÇ OLARAK:

TAR-GEL Projesi kapsamında görev yapan bu personellerimiz 10 yıldır yaşadıkları bu mağduriyetlerin çözülmesini istemektedirler.

Bu personel görevde yükselmek istemektedir. Sadece köyde değil, diğer kadrolu meslektaşları gibi; Bakanlık Teşkilat kanununda yer alan İl –İlçe, Enstitü, Laboratuvar ve Bakanlığın diğer birimlerine tayin hakkı istemektedirler.

Bahse konu personel, izin, harcırah, lojman vb haklardan, yine diğer kadrolu meslektaşları gibi faydalanmak istemektedirler.

Eski Sözleşmeli, halihazırda kadrolu bahse konu personel, görevleri olmayan, mesleklerinin gereği olmayan, TÜKAS ve benzeri angarya görevleri yapmak istememektedirler.

Bu nedenle, 24 saat esası ile, cansiperane, her türlü olumsuz koşul ve imkanlarla görev yaptıkları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin bir an önce bu mağduriyetlerini gidermelerini beklemektedirler.

K:Türk Tarım Orman Sen

targel sorunlarimizi paylastiginiz icin tesekkurler

ayhan aydinol
30 Ekim 2014 Perşembe 18:53

Yayinladiginiz icin tesekkurler.

1 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla

düzeltme

emre sarı
30 Ekim 2014 Perşembe 14:46

Bakanlım Logosu veyahutta ismini değistirin bare

2 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET