gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAR GEL PERSONELİ TEMYİZDEN SONUÇ ALAMAZSA AHİM YOLUNDA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tar-Gel sözleşmeli çalışanlarının kadrolu statüye atanması sonrası köylerde çalıştırılmaya yönelik uygulamaya açılan dava olumsuz sonuçlandı. Davanın temyiz işlemleri sürüyor.

20 Mart 2015 Cuma 15:07
TAR GEL PERSONELİ TEMYİZDEN SONUÇ ALAMAZSA AHİM YOLUNDA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Tar-Gel projesi kapsamında ve köy statüsünde sözleşmeli olarak çalışanlar, Bakanlığın 02.08.2011 tarih ve 588 sayılı Olur’u ile yine daha önce proje kapsamında ilişkilendirildikleri Köylerde çalıştırılmaya yönelik muhatap olmaları hukuksuz görülmüştü. Halbuki Kamu Kurumu niteliğindeki 13 değişik kamu idaresi emrinde görev yapan bahse konu 4/B statüsündeki sözleşmeli personel, kadro işlemi sonrası; 12 ayrı kurumunda, daha önceki kadrolularla aynı pozisyon ve çalışma standartlarına kavuşmuştu.

Bu hukuksuz uygulama; Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılığı, Bakanlık Teşkilatlar kanununa göre tanımlanmamış köy statüsü olan yerlerde kanuna aykırı çalıştırılma, 24 saatlik görev yapılacak alanda Fiziki mekan oluşturma mecburiyetinin karşılanmaması ve benzer hukuka aykırılıklar gerekçesi ile yargıya taşınmış, Danıştay 2. Dairede 2011/8081 Esas numaralı Türkiye Tarım Orman Sen dava açmıştı.

Dava “İlk Derece Mahkeme” Kararı, Danıştay 2. Dairesince 12.03.2015 tarihinde (Karar No: 2014/13484) sonuçlanmış,  iptal talebi reddedilmiştir.

İlgili Sendika iptal kararını temyiz edeceğini bildirdi. Aynı mağduriyetin temyiz sonucunda da devam etmesi durumunda davanın tarafı olarak Sendika konu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere her türlü hukuki boyutta takip edileceği bildirildi.

K: Türk Tarım Orman Sen, kamudanhaberler, 20.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET