gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKAK DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN HAVUZU OLUŞTURUYOR

TÜRKAK tarafından başvuruları incelenen denetçi adaylarından nitelikleri uygun görülenler, bir dizi eğitimden geçirilerek; akreditasyon kriterleri, sahadaki uygulamalar, denetim teknikleri ve akreditasyon sisteminin işleyiş kuralları hakkında bilgilendirilmektedir. Güncel bilgilerle donatılan denetçi adayları için denetim tatbikatları, simulasyonlu eğitim çalışmaları düzenlenerek denetim tekniklerini ve zamanı verimli kullanma becerilerine kavuşmaları sağlanmaktadır.

12 Şubat 2011 Cumartesi 20:19
TÜRKAK Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu oluşturuyor

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BAŞVURUSU
 
  • Kurumumuzca, Akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu oluşturulacaktır.
  • Denetçi ve Teknik Uzman olarak görev almak isteyenlerin, kurumumuza şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Başvurular, ilgili TÜRKAK kriterlerine göre değerlendirilip, uygun olan Denetçi ve Teknik Uzman adayları eğitim programlarına çağırılacaktır.
  • Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, TÜRKAK Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu'nda yer alacaktır
BAŞVURU DOKÜMANLARI
Doküman No. Rev. Adı Dosya
F604-001 01 Denetçi/Teknik Uzman Başvuru Formu F604-001
- - Öğrenim Durumunuzu gösteren öğrenim belgelerinizin fotokopileri -
- - Uzmanlık alanınızla ilgili sertifika ve eğitim belgelerinizin fotokopileri -
R 10.03 0 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilme Kriterleri R10.03
 
AKREDİTASYON DENETÇİLERİ

       Bir akreditasyon sistemi için çalışan denetçiler hangi niteliklere sahip olmalıdır?

      Denetçilerin mesleki yeterliliği mevcut olmalı, bağımsız ve tarafsız kalabilmeli, ekip çalışmasına uyum göstermeli, mantıksal düşünme yeteneği olmalı, görev yaptığı sahaya ilişkin son gelişmeleri özümsemiş bulunmalı, kalite yönetimi ve akreditasyon konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

      - Peki böyle "süpermen" ler mevcut mudur ?

      Esasen;

 
  • Denetçilerin sahip oldukları kalifikasyonlar, adına görev yapmakta oldukları akreditasyon sistemlerinin gücü açısından belirleyicidir.
 
  • Akreditasyon işleminin sağlıklı olması, denetimin etkinliği ve uluslararası kabul görmüş akreditasyon karekteristiklerinin varlığı denetçiye bağlı hususlardır.
 
  • Denetçinin teknik yeterliliği ve iletişim becerisi denetleme sürecine ve bu sürecin sonuçlarına doğrudan yansır.
 
  • Denetçi, akreditasyon sisteminin belirlediği kriterler ile akredite edilmeye aday tarafın sahip olduğu nitelikler ve seviye arasında bir köprüdür.


      Bu itibarla; denetçilerin sahip olduğu uygun nitelikler ve bu niteliklerin eğitim yoluyla daha da yetkinleştirilmesi, akreditasyon sistemlerinin yerine getirmesi istenen şartlar arasında önemli yere sahiptir.

       Denetçiler için uygun eğitim Nasıl Olmalıdır?

      Avrupa Birliği'nin ve diğer uluslararası ekonomik blokların konu ile ilgili Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MLAs), akreditasyon denetçilerinin nitelendirilmesi (kalifikasyonu) hususuna ayrı bir önem atfetmektedir. Buna paralel olarak önem verilen bir diğer konu da akreditasyon denetçileri arasında tecrübe paylaşımını düzenli olarak temin eden tedbirlerin de uygulamada olmasıdır.

      Denetçiler, akreditasyon sistemlerinin kullandığı uyumlaştırılmış (harmonize) kuralların pratiğe aktarılarak uygulanmasında baş rolü oynayan unsurdur.

      Yukarıda ifade edilen tespitler ve gerçekleri rehber olarak alan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), akreditasyon işlemlerinde yeterli kalifikasyona sahip denetçilere görev vermeyi ilke edinmiştir.

      TÜRKAK tarafından başvuruları incelenen denetçi adaylarından nitelikleri uygun görülenler, bir dizi eğitimden geçirilerek; akreditasyon kriterleri, sahadaki uygulamalar, denetim teknikleri ve akreditasyon sisteminin işleyiş kuralları hakkında bilgilendirilmektedir. Güncel bilgilerle donatılan denetçi adayları için denetim tatbikatları, simulasyonlu eğitim çalışmaları düzenlenerek denetim tekniklerini ve zamanı verimli kullanma becerilerine kavuşmaları sağlanmaktadır.

      Denetçi adaylarının eğitimini takiben bir akreditasyon denetim heyeti içinde "stajyer denetçi" sıfatıyla görev alması ve heyetteki baş denetçinin gözetimi altında çalışma yapması sağlanmaktadır.

      Baş denetçinin stajyer denetçi hakkında vereceği raporun olumlu görüş, yorum ve tespitler içermesi halinde, stajyer denetçi akreditasyon denetçisi olarak kalifiye olmaktadır.

      Kalifiye edilen denetçiler konuları ile ilgili akreditasyon denetimlerinde TÜRKAK tarafından görevlendirilme imkanını elde etmektedir.

      TÜRKAK'ın akreditasyon denetçileri için uygulayacağı diğer bir tedbir de düzenli aralıklarla akreditasyon denetçilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değişimini amaçlayan toplantılar gerçekleştirmektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET