gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VETERİNER HEKİMLER ATANMAK İÇİN DİKKAT ÇEKTİ

Veteriner hekimlerin atanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için CHP Milletvekili Mahmut Tanal soru önergesi verdi.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:39
VETERİNER HEKİMLER ATANMAK İÇİN DİKKAT ÇEKTİ

Veteriner hekimlerin atanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için CHP Milletvekili Mahmut Tanal soru önergesi verdi. 

04.12.2015 tarihli verilen önergede;
 

1 - Türkiye genelinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 20.265 boş kadro olduğu duyurulduğu halde 2014 yılından itibaren bugüne kadar istihdam edilen veteriner hekim sayısının yaklaşık 100 kişiden ibaret olduğu iddiaları doğru mudur?


2-      Eğer doğruysa boş kadrolara alım yapılmamasının yasal dayanakları nelerdir?


3-      Atama bekleyen binlerce hekimin istihdam edilmemesi Sosyal Devlet ilkesi ile çelişmemekte midir?


4-      Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesinde tanımlanan ve Anayasamızın 49. Maddesinde koruma altına alman devletin çalışma hayatını düzenleme yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmemekte midir?


5-      Veteriner Hekimlerin atama beklediği için başka bir işe girip çalışamıyor olması, veteriner hekim ve ailelerinin bu şekilde mağdur ediliyor olması Bakanlığınızın sorumluluğu altında değil midir?


6-      Bütün gıda, tarım ve hayvancılık işletmelerinde veteriner hekim çalıştırılması zorunlu iken bu kadar boş kadronun bulunması ve alım yapılmaması yasaya aykırı değil midir?


7-      Her sene duyurulan boş kadrolara ve verilen atama sözlerine rağmen veteriner hekimlerin mağdur edilmesi hususunda sorumluk kime veya kimlere aittir?


8-      Sorumlular hakkında herhangi bir idari işlem yapılması söz konusu mudur?

Atama bekleyen veteriner hekimler için yapılan bir çalışma mevcut mudur? Mevcut ise nasıl sonuçlanmıştır?

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET