gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLİK MESLEĞİ TÜRKİYE İŞ KATALOĞUNDA

Türkiye İş Kurumu meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı ziraat mühendislik mesleğini iş kataloğuna aldı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 19:33
ZİRAAT MÜHENDİSLİK MESLEĞİ TÜRKİYE İŞ KATALOĞUNDA

ZİRAAT MÜHENDİSLİK MESLEĞİ TÜRKİYE İŞ KATALOĞUNDA    


Türkiye İş Kurumu meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı ziraat mühendislik mesleğini iş kataloğuna aldı. İşte ayrıntılar...


TANIM


Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.


A- GÖREVLER
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
-Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
-Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
-Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
-Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
-Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,
-Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
-Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.
Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla;
-Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
-Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
-Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
-Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.
 
A- GÖREVLER
Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla;
-Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
-Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
-Hayvanların   verimliliklerini   artırıcı   yöntemler   hakkında üreticileri aydınlatır,
Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan "sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
-Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,
-Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
-Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
-Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
-Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,
-Dürbünler,
-Bilgisayar,
-Hesap makinesi vb. aletler.
-İlaçlar, hormonlar,
-Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
-Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)
-Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.
 
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin;

-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,
-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,
-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen
-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
-Mekanik yeteneğe sahip,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.
 
D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ziraat Fakülteleri; "Bahçe Bitkileri", "Bitki Koruma", "Tarım Ekonomisi" , "Tarım Makineleri", Tarımsal Yapılar ve Sulama" "Tarla Bitkileri", "Süt Teknolojisi", "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme" "Zootekni" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Ziraat Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SURESİ VE İÇERİĞİ
Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
"Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler" başlığı altında yer alan bölümleri başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisi " lisans diploması verilmektedir.
 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE IŞ BULMA OLANAKLARI


Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.

Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.
 
G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.


BENZER MESLEKLER
-Biyolog,
-Makine Mühendisi,
-Veteriner hekim,
-Su ürünleri mühendisi,
-Gıda mühendisi,
-Peyzaj mimarı.
 
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-İş organizasyonu yapar,
-Çevre koruma önlemleri alır,
-İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
-Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
-Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET