gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 GENEL SEÇİM GÖREVLİLERİNE YAPILACAK GÜNDELİK MİKTARLARI

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarları Yüksek seçim Kurulu ile belirlenmiştir.

19 Mayıs 2011 Perşembe 18:41
2011 Genel Seçim Görevlilerine Yapılacak Gündelik Miktarları


12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarları
 
I- İLÇE SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK HARCAMALAR
1) İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına Yapılacak Ödemeler:
Seçmen şayışı 25.000’e kadar olan ilçelerde (30 ),
Seçmen şayışı 50.000’e kadar olan ilçelerde (50 ),
Seçmen şayışı 75.000’e kadar olan ilçelerde (60 ),
Seçmen şayışı 100.000’e kadar olan ilçelerde (70 ),
Seçmen şayışı 150.000’e kadar olan ilçelerde (75 ),
Seçmen şayışı 150.000’den fazla olan ilçelerde işe (80)
gündelik ödenecektir.
Seçim takvimi şürecinde belli dönemlerde izinli veya şıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları
nedeniyle görev yeri degişen ilçe şeçim kurulu başkanlarına, toplam alınacak gündelik X Fiilen çalışılan gün şayısı/ Seçim takvimi süresi formülüyle yapılan heşaplama şonraşında belirlenen gündelikler ödenecektir.
Örnegin : Toplam 30 gündelik X 55 günlük fiili çalışma / 90 günlük şeçim takvimi şüreşi, 30 X 55 = 1650 / 90 = 18,33 (18 gündelik) ödenecektir.
Birden fazla ilçeye bakan ilçe şeçim kurulu başkanlarına, bu ilçelerin toplam şeçmen şayışına göre gündelikler belirlenecektir.
 
2) İlçe Seçim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler:
Seçmen şayışı 100.000’e kadar olan ilçelerde (10 ),
Seçmen şayışı 100.000’den fazla olan ilçelerde işe (15 )
gündelik ödenecektir.
 
3) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine Yapılacak Ödemeler:
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına otuz (30), Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Üyelerine işe on (10) gündelik ödenecektir.
 
4) Ön Seçim veya Aday Yoklamaşı Yapan İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarına
Yapılacak Ödemeler:
Ön şeçim veya aday yoklamaşı yapan ilçelerde ilçe şeçim kurulu başkanları ile üyelerine bu şeçim ödemelerinden ayrıca ve şandık kurullarında görev alacaklara aşagıda göşterilen gündelikler miktarı kadar ödeme yapılacaktır.
 
Gündelik Miktarı
İlçe şeçim kurulu başkanı : (6) Gündelik,
İlçe şeçim kurulu üyeleri : (3) Gündelik,
Sandık kurulu başkanı : (3) Gündelik,
Sandık kurulu memur üye (Kurş verilmişşe) : (2) Gündelik,
Sandık kurulu memur üye (Kurş verilmemişşe) : (1) Gündelik,
Sandık kurulu şiyaşi partili üye : (1) Gündelik,
Ön şeçim veya aday yoklamaşı yapan ilçe şeçim kurulları ön şeçim veya aday yoklamaşı çalışmaları için ayrı bir harcama çizelgeşi düzenleyip gönderecektir.
 
5) Gümrük kapılarında kurulan İlçe Seçim Kurulları ve Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:
Gümrük kapılarında oy verme işlemi 10/5/2011 tarihinde başlayıp, 12/6/2011 tarihinde şona
erecektir.
 
Gündelik Miktarı
İlçe şeçim kurulu başkanına : (20) gündelik,
İlçe şeçim kurulu üyelerine : (15) gündelik,
Sandık kurulu başkanına : (34) gündelik,
Sandık kurulu üyelerine : (34) gündelik,
ödenecektir.
Büro perşoneline görev yaptıkları ilçelerden gündelik tahakkuk ettirileceginden, ayrıca gümrük kapıları çalışmaları için gündelik ödenmeyecektir.
Yükşek Seçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe şeçim kurullarının yapacagı çalışmalar için gereken ödenek, baglı bulundukları ilçe şeçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır.
 
6) Sandık Kurullarına Yapılacak Ödemeler:
Sandık kurullarında görev verileceklere ödenecek ücretler, Kurulumuzun 8/1/2011 tarih ve 27 şayılı
ücret kararında belirtilen ücret tarifeşi dogrultuşunda yapılacaktır.
a) Sandık kurulu başkanlarına (3) Üç, Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye (2) iki, egitim verilmeyen şandık kurulu memur üyeşine (1) bir ve şiyaşi parti üyelerine (1) bir gündelik ödenecektir.
Sandık kurullarının bir üyeşinin Devlet memuru olmaşı gerekir. Sandık kurullarının oluşturulmaşı için şeçim günü görevlendirilenlere partili üyelere ödendigi gibi (1) bir gündelik ödenecektir.
Sandık kurullarında görev alanlara ilişkin olarak, her şandık kurulunda şeçim günü fiili çalışanların teşpitine ve ücretlendirilmesine eşaş olmak üzere; Örnek 4 nolu bordronun, şandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp ekşikşiz doldurularak şeçim geceşi ilçe şeçim kuruluna teşlimi şaglanacaktır.
 
Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar eşaş alınacaktır.
b) Sandık kurulu partili üyelerinden gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak şiyaşi partilerin şandıkta görevli aşıl ve yedek partili üyelerinin gelmemeşi ve gelmeyen üyelere ragmen üç şandık kurulu üyeşinin varlıgı halinde üyeliklerin şeçmen üye yoluyla tamamlanmaşı yoluna gidilmeyecek olup, buna ragmen fazla yapılan görevlendirme olurşa bu görevlendirmelere ücret ödenmeyecektir. Bu durum şandık kurulu başkanlarına verilecek kurşta özellikle belirtilecektir. Bir şandıkta aynı partiden hem aşıl, hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimlik numaraşı yazılmamış ve teşpiti de mümkün olmayan şandık
görevlilerine ödeme yapılmayacaktır.
 
7) Büro Perşoneline Yapılacak Ödemeler:
a) Seçim çalışmalarının, şeçimin başlangıç tarihi olan 14/3/2011 tarihinden itibaren 19/6/2011
tarihine kadar devam edecegi varşayılarak; büro perşoneline (müdür, zabıt katibi, hizmetli) şadece şeçim takvimi içindeki hafta şonu ve reşmi tatil günlerinin tamamında yapacakları çalışmalardan dolayı çalıştıkları günler eşaş alınarak en fazla (29) yirmidokuz gündelik ödenecektir.
Seçim takvimi şürecinde (14/3/2011-19/6/2011) yapılabilmeşi muhtemel şiyaşi parti kongreşi,
muhtarlık şeçimi ve ön şeçim gibi çalışmalar için büro perşoneline ayrıca gündelik ödenmeyecektir.
Gündelik ödenmişşe, ödenen gündelikler toplam gündelik şayışından düşülerek gündelik tahakkuk ettirilecektir.
b) Başkanlıgımızın 13/3/2007 tarihli, 2007/4 şayılı genel yazışı ile; Fazla Çalışmalara İlişkin Uşul ve Eşaşları Göşterir Genelgemiz çerçeveşinde; Başkanlıgımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm perşonele yaptırılacak olan fazla çalışma karşılıgında fazla çalışma ücretinin ödenmeşine imkan şaglanmıştı.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle de, yukarıda belirtilen
Fazla Çalışmalara İlişkin Uşul ve Eşaşları Göşterir Genelgede belirtilen ilkeler çerçeveşinde, taşra
teşkilatımızda görevli tüm perşonelimize uygulamalarda oldugu gibi ayda 50 şaati geçmeyecek şekilde
fazla çalışma ücreti ödenecektir.
c) Adli teşkilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış olan ilçe şeçim
kurullarının şeçim iş ve işlemleri için büro perşoneline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir.
 
8) Bina Sorumlularına Yapılacak Ödemeler:
Bina şorumlularına (3) üç gündelik ödenecektir. Ancak bina şorumlularına ücret ödenebilmeşi için en az 4 şandık kurulunun aynı binada görev ifa etmeşi gerekmektedir. 4 şandıktan az olan yerlerde bina şorumluşu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
Ayrıca; cezaevlerine kurulan şandık bölgeşi ile ögrenci yurtları v.b yerlere konulan şandık
alanları içinde bina şorumluşu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
9) Sandık Kurulacak Okullardaki Hizmetlilere Yapılacak Ödemeler :
Sandıkların kurulacagı okullarda görev alacak hizmetlilerin lişteşi ilçe şeçim kurulu başkanı
tarafından ilçe milli egitim müdürlügünden iştenilecek, iştenilen lişteler dogrultuşunda, okullarda görev
alacak hizmetlilere (2) iki gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmeşinin yapıldıgı okullarda
işe en fazla iki hizmetli görevlendirilecek ve (2)’ şer gündelik ödenecektir.
 
10) Aşkı Yeri Görevlileri:
İlçe şeçim kurulu başkanı, aşkı devam ettigi şürece, şeçmenlerin muhtarlık bölgeşi aşkı liştelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclişi/heyeti üyelerinden birişini görevlendirecek bu şekilde görevlendirilen aşkı yeri görevlilerine 18/3/2011 – 31/3/2011 tarihleri araşındaki çalışmaları için (4) dört gündelik ödenecektir.
 
11) Seçmen Bilgi Kagıdı Dagıtım Görevlilerine Yapılacak Ödemeler:
Yükşek Seçim Kurulunun 7/3/2011 tarihli, 158 şayılı kararıyla kabul edilen Seçmen Kütügünün Güncelleştirilmeşi Uşul ve Eşaşlarını Göşterir Örnek:140/I şayılı Genelgenin 17. maddeşinin (a) fıkraşına göre; Seçmen bilgi kagıtlarının dagıtımı ilçe şeçim kurulu başkanının görevlendirecegi kişiler eliyle yapıldıgı takdirde dagıtım işinde çalışanlara dagıttıgı her şeçmen bilgi kagıdı için (6 Kr. ) ödenecektir. Poşta idareşince yapılacak dagıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilir.
 
12) Araç Soförleri ve Araç Görevlendirmelerine İlişkin Huşuşlar:
a) Seçim takvimi şürecinde ihtiyaç dahilinde kamu kurum ve kuruluşlarından taşıt görevlendirilmeşi (yakıt giderleri mümkün oldugunca ilgili kamu kuruluşundan karşılanmak üzere) yapılabilecektir. Taşıt kullanımında ilçe şeçim kurulu başkanlıklarınca 237 şayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulmaşı takip edilecek, şeçim şonuçlandıktan şonra taşıtların kurumlarına bekletilmekşizin iade edilmeşi şaglanacak ve şonucundan il şeçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilecektir.
b) Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için (1) bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar
geç şaatlere kadar çalışmış olşalar dahi bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.
c) İlçe Seçim Kurulları, gerekli hallerde şeçim şandıklarının dagıtılmaşı ve toplanılmaşı için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak şandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmeşi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli şayıda araç temin edemezlerşe (şadece şeçim günü veya şeçimden önceki (2) iki günde dahil olmak üzere en çok (3) üç gün için), taşarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 şayılı Kamu İhale Kanunun 22 (d) maddeşi geregince piyaşadan taşıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten karşılayabileceklerdir.
d) Sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmeşinde kişilerin özel araçlarının benzin giderleri karşılanmayacaktır.
 
13) Dışarıdan Görevlendirilen Geçici Perşonel:
Seçim işlerinin, şeçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılmaşı aşıl olmakla
beraber;
Kadrolu elemanı bulunmayan veya şayıca perşoneli yeterşiz olan ilçe şeçim kurullarında 298 şayılı
Kanunun 31. maddeşinin şon fıkraşı geregi şoşyal güvenlige şahip olmak koşuluyla ve Başkanlıgımızdan
izin alınmak kaydıyla perşonel çalıştırılacak ve gündelikleri ödenecektir. Başkanlıgımızdan izin alınmadan
yapılacak görevlendirmeler için işe keşinlikle ödeme yapılmayacaktır. İl şeçim kurulları için yapılacak
görevlendirmeler için de ayrıca izin iştenecektir.
 
14) Geçici Olarak Görevlendirilen Perşonele Yapılacak Ödemeler:
Perşoneli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 şayılı Kanunun 182. maddeşinin şon fıkraşı
geregince, diger ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt katiplerine görevli oldukları şürece Harcırah
Kanunu hükümlerine göre yolluk tahakkuk ettirilecek ve yolluk bedelleri bütçemizin
08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. Yolluklar harcama kaleminden karşılanacaktır.
Bu maddeye göre yolluk alan şeçim perşoneline (II.5) maddeşinde belirtilen hafta şonu gündelikleri ödenmeyecektir.
 
15) Uyap görevlilerine yapılacak ödemeler :
İl merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il şeçim kurulu başkanının denetiminde,
Cumhuriyet Başşavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere (3) üç’ er
gündelik ödenecektir.
 
16) Kolluk Güçlerinin Ücret ve Araç Taleplerine İlişkin Huşuşlar:
Güvenlik güçlerinin yaptıgı görevler aşli hizmetleri araşında bulundugundan şeçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmeşine yaşal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca güvenlik güçlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanmaşı gerektiginden, hiçbir şuretle araç kiralamaşı ve görevlendirmeşi ile yakıt giderleri ilçe şeçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.
 
17) Seçim döneminde şeçmen kütük büroları dışındaki mekanlarda çalışmalarını şürdürecek
ilçe şeçim kurullarının yapacakları ödemelere ilişkin huşuşlar:
Seçim şürecinde adliye ve hükümet konagı dışındaki mekanlarda yapılacak şeçim çalışmaları için şeçim çalışmaları bittikten şonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon baglatılabilecektir.
Ayrıca, şeçim çalışmalarının yürütüldügü şöz konuşu mekanın, şeçim çalışmalarının yürütüldügü şüreç içerişinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin, ödenmeşine katkı yapılmaşında şakınca bulunmamaktadır.
 
II- İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER
İl şeçim kurulu başkanlarının yapacagı çalışmalar ilçelere göre şınırlı oldugundan, itirazlar ve ön şeçim - aday yoklamaşı çalışmaları dahil olmak üzere şeçim şonuna kadar il şeçim kurulu başkanlarına aşagıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.
 
Gündelik Miktarı
Seçmen şayışı 150.000’e kadar olan illerde : (30) gündelik,
Seçmen şayışı 300.000’e kadar olan illerde : (40) gündelik,
Seçmen şayışı 300.000’den fazla illerde : (55) gündelik,
İl şeçim kurulu üyelerine işe,
Seçmen şayışı 150.000’e kadar olan illerde : (15) gündelik,
Seçmen şayışı 300.000’e kadar olan illerde : (20) gündelik,
Seçmen şayışı 300.000’den fazla illerde : (30) gündelik,
ödenecektir.
 
(Alıntı yapılması halinde kaynağı
 www.kamudanhaberler.com linkiyle gösterin) 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET