gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI BELEDİYE SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ

2011 yılı Belediye sözleşmeli çalışanları ücretleri BÜMKO tarafından çıkarılan 07.01.2011 tarihli Genelge ile belirlendi.

08 Ocak 2011 Cumartesi 00:32
2011 Yılı Belediye Sözleşmeli Ücretleri

2011 Y

ılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak istihsal edilen 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061954) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,82656) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,019638) olarak belirlenmiştir.

Buna göre; 5393 say

ılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2011 yılında sözleşme  belirtilen hususlara uygun olarak, BÜMKO'nun 07.01.2011 tarihli Genelgesine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Genel ge için  upload/Bel _Soz _Ucr _2011_Ocak1.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET