gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI İÇERİSİNDE UYGULANACAK OLAN BARINMA VE BESLENME ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Milli Eğitim Okuliçi Beden Eğilimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 27/12/2010 tarihli, 2725 sayılı ve "Tesislerde 2011 Yılı içerisinde uygulanacak Olan barınma ve beslenme Ücreti" konulu yazıları ile 2011 Yılı içerisinde uygulanacak Olan barınma ve beslenme Ücretleri Belirlendi

24 Şubat 2011 Perşembe 12:19
2011 Yılı içerisinde uygulanacak olan barınma ve beslenme ücretleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğilimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının 27/12/2010 tarihli, 2725 sayılı ve "Tesislerde 2011 Yılı içerisinde uygulanacak Olan barınma ve beslenme Ücreti" konulu yazılarında; "Bilindiği üzere Başkanlığımız 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25 nci maddesi uyarınca. Bakanlığımıza bağlı örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında yapılan: beden eğitimi, spor, izcilik ile sosyal ve kültürel içerikli etkinlikleri yürütmekle görevlendirilmiştir.

Söz konusu bu etkinliklerin bir bölümü, halen sayıları onbeş olan ve Başkanlığımıza bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Bu tesislerin yönetimi ve işletilmesiyle ilgili tüm hususlar 07.01.1997 tarih ve 22870 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan " Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliğinde" belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili Yönetmeliğin 15 nci maddesinde tesislerin gelir kaynakları belirtilmiş olup, en Önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve tesislerden yararlanan katılımcılardan alınan barınma ve beslenme ücretlerinin her yıl olduğu gibi, günün ekonomik koşullarının da göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve en son 17 Ocak 2010 tarih ve 27465 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamuya ait Sosyal Tesislerde" yıl içerisinde katılımcılardan alınacak olan barınma ve beslenme ücretlerinin alt ve Üst sınırlarını belirleyen ilgili tebliğde belirtilen hususlara riayet edilmiştir.

Bu amaçla Başkanlığımıza bağlı bulunan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde, yukarıda belirtilen açıklamalar ve değerlendirilmeler çerçevesinde, 2011 Yılı İçerisinde uygulanacak olan konaklama ve beslenme ücretlerinin" belirlenmesi düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde,

Başkanlığımıza bağlı Gençlik ve İzcilik Eğilim Tesislerinde;

1-Başkanlığımızın Yıllık Faaliyet Programı kapsamında yer alan; beden eğitimi, spor. izcilik ve sosyal etkinliklere katılan ve görev onayları bulunan öğrenci ve idarecilerden kişi başına günlük 5.00 TL barınma ücreti, barınma beslenmenin birlikte olması halinde ise kişi başına günlük 18.50 TL alınmasını,

2-Başkanlığımızın Yıllık Faaliyet Programı kapsamında yer almayan ve taşrada iller tarafından gerçekleştirilen mahalli ve bölgesel izcilik etkinliklerine katılan izcilerden kişi başı günlük 6.00TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 20.00 TL barınma ve beslenme ücreti alınmasını. (Bu ücretin tamamı beslenme ve barınma ücretinin karşılanması için kullanılacaktır.)

3-Gerek Başkanlığımızın Yıllık Faaliyet Programı kapsamında, gerekse de kapsam dışında, tesislerin bahçe ve açık alanlarında çadırlı kamp yapan izcilerden kişi başına günlük 3.00 TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 18.50 TL alınmasını, ( İzcilik Federasyonu etkinliklerine katılan izciler için de aynı ücretin uygulanmasını )

4-Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlenen lider yetiştirme kursları ile diğer kurs ve seminerlere katılanlardan kişi başına günlük 5.00 TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise kişi başına günlük 18.50 TL alınmasını; Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığının, Bakanlığımızın diğer hizmet birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirdiği kurs, seminer ve benzeri diğer etkinliklerde ise katılımcılardan günlük 10.00 TL barınma, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 25.00 TL alınmasını,

5-Bakanlık Birimlerinde görev yapan ve görev onayları bulunan personel için ise günlük 5.00 TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde İse günlük 18.50 TL alınmasını. ( Görev onaylı gelen personelin beraberindeki birinci derecedeki yakınları için de aynı ücret alınacaktır.)

6-Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan çeşitli Federasyonlarla yapılan işbirliği protokollerine göre yapılan kurs ve faaliyetlerde görevli kursiyer ve yöneticilerden, kişi başına günlük 10.00 TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 25.00 TL alınmasını,

7-Bakanlığımızın Yıllık Faaliyet Programında yer almayan; gezi, inceleme, araştırma gibi özel amaçla tesislerden yararlanmak istenilmesi durumunda; Bakanlığımız öğrencileri, üniversite öğrencileri, özel eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci ve diğer personelden, Başkanlığımızdan izin almak koşuluyla kişi başına günlük 8.00 TL barınma, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 22.00 TL ücret alınmasını,

8-Tesislerde herhangi bir etkinliğin olmadığı dönemlerde, tesislerde kurs, seminer ve benzeri etkinlikler yapmak üzere yararlanmak isteyen; kamu- kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişilerden ise günlük 10.00 TL barınma, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 25.00 TL ücret alınmasını,

9-Bakanlığımızın Yıllık Faaliyet Programı kapsamında, eğitim amaçlı ve davetli olarak yurdumuza gelen yabancı uyruklu öğrenci ve görevlilerden; tesiste barınmaları halinde günlük 10.00 TL barınma ücreti, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük 25.00 TL barınma ve beslenme ücreti alınmasını; gezi, tatil ve araştırma amaçlı olarak gelen yabancı uyruklu kişilerden ise tesiste barınmaları halinde günlük 20.00 TL barınma, barınma ve beslenmenin birlikte olması halinde ise günlük kişi başına 35.00 TL barınma ve beslenme ücreti alınmasını,

10-Tesislerin klimalı odalarında konaklayan kişilerden ise günlük odabaşına 1.50 TL ilave ücret alınmasını,

11-Tesislerden yararlanacak olan ve engelli olduklarını belgeleyenlerden ise, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımızca yayınlanan genelgeler doğrultusunda ücret alınmasını,

Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasını, karışıklığa meydan verilmemesi y için belirlenen rakamlara uyulmasını, tesislerden yararlanacak katılımcılara önceden bilgi verilmesini,"
açıklamasında bulundu.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET