gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 YILI ZABITA İTFAİYE KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİNE MAKTU MESAİ ÜCRETİ BELİRLENDİ

Meclis Genel Kurul onayına sunulan Bütçe K Cetvelinde zabıta itfaiye koruma ve güvenlik personeline maktu mesai ücreti belirlendi.

19 Aralık 2011 Pazartesi 12:41

Bilindiği gibi belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak “maktuen” ödeniyor.
 
Buna göre 2012 yılı Bütçe Kanunu’nda yer alan K cetveline göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen maktu mesai ücretleri şu şekilde belirlendi:
 
Cetvelde, son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu :
 
- 10.000’e kadar olanlar için 185 TL
 
- 10 .000 ile 50.000 arasında olanlar için 198 TL
 
- 50.001 ile 100.000 arasında olanlar için 219 TL
 
- 100.001 ile 250.000 arasında olanlar için 247 TL
 
- 250.001 ile 1.000.000 arasında olanlar için 294 TL
 
- 1.000.000’den fazla olanlar için 294 TL
 
- Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 341 TL
 
- Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için 453 TL’yi geçemez, denildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET