gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİNE HAZİNE DESTEK ŞARTLARI

Asgari ücret 2016 yılında geçerli olmak üzere açıklandı. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre asgari ücret net 1.300 TL oldu. İşverenin yeni üstlendiği maliyetin yüzde 40'ını hazine üstlendi.

31 Aralık 2015 Perşembe 08:37
2016 ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİNE HAZİNE DESTEK ŞARTLARI

Asgari ücret 2016 yılında geçerli olmak üzere açıklandı. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre asgari ücret net 1.300 TL oldu.


Buna göre;

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar) 1.300,99 TL
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)1.325,69 TL
NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)1.344,22 TL
NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)1.362,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)1.387,45  TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET1.647,00 TL
İŞVERENE MALİYET1.935,23 TL


İŞVERENE DESTEK

2015 yılı asgari ücretli çalışanı 5 milyon 300 bin, 2015 yılında net 1300 TL altında ücret alan ve destek kapsamında olan 8 milyon 500 bin. 274 TL’lik işverene ek maliyetin %40’ı olan 110 TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.

Asgari ücret düzeyinde 10 işçi çalıştıran bir işyerinde 2.749,5 TL olan ilave maliyetin 1.100 TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.

İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’u  bu destekten yararlanacaktır. 

Toplam 13,7 milyon 4/a kapsamında çalışan zorunlu sigortalı bulunmakta olup bunun 12,8 milyonu özel sektör çalışanıdır.

Bu destekten 8,5 milyon sigortalının yanı sıra asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak %10’luk ilave sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki istihdam sağlanacakların yararlanacağı     öngörülmektedir.

Destekten Yararlanma Şartları


Asgari ücretli çalışmak, 

2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.
Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır. 
1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)
2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir. 

Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

 


SGK 05/02/2016 tarihli duyuru ile asgari ücret desteği ile ilgili açıklama yaptı.

SGK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASI

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır. 


Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.


Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelge yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

K: ÇSGB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET