gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 HARCIRAH, GÜNDELİK, KONAKLAMA TUTARI

2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 2016 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları

08 Aralık 2015 Salı 01:49
2016 HARCIRAH, GÜNDELİK, KONAKLAMA TUTARI

2016 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik veTazminat Tutarları 

I- Yurt içinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)


A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 60,00

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar,Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük MilletMeclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve SayıştayBaşkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet işlerive Yükseköğretim Kurulu Başkanları 55,00


B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolardabulunanlar (1) 46,00

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolardabulunanlar 43,00

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolardabulunanlar 40,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,50

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,50

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınagöre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve(d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarıesas alınır.


II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer AlanPersonel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 14,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 13,50


10/2/1954 TARiHLi VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERi UYARINCA VERiLECEK GÜNDELiK VE TAZMiNAT

TUTARLARI

Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmetgörenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüpersoneline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerdegeceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET