gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2017 HARCIRAH HESAPLAMA YÖNTEMİ

2017 yılı için harcırah hesaplama yöntemini ve hesaplamaya dair tüm detayları.

31 Ocak 2017 Salı 20:52
2017 Harcırah Hesaplama Yöntemi

 Sürekli bir görevle memuriyet mahalli dışına tayin olan bir memur veya hizmetlinin 2017 verilerine göre harcırahı nasıl hesaplanır, ince noktalar nelerdir.

Harcırah hesaplanırken belirli unsurlar vardır:

    Yevmiye
    Yol mesafe ücreti
    Taşıt ücreti
    Seyahat günlerine ait yevmiyeler

Bu unsurların anlamları:

    Yevmiye: Memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz),

***Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul(anne-baba) ve füruu(alt soy) ve erkek ve kız kardeşlerini; ifade eder.

***Yevmiye miktarı her yıl Bütçe Kanununun H gaziantep escort cetvelinde gösterilir.

2017 H cetveline göre;

--Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar : 37,25 TL

--Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: 36,25 TL

    Yol mesafe ücreti: Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bunun anlamı, kilometre veya denizmili mesafesinin çarpım katsayısını bulmaktır.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için bu katsayı;

(37,25 x 5)/ 100= 1,8625

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için bu katsayı;

(36,25 x 5)/ 100= 1,8125

    Taşıt ücreti: Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

    Seyahat günlerine ait yevmiyeler: Seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

NOT: Seyahat süresi 24 saati aşarsa kendisi ve varsa aile fertleri için 1 yevmiye daha ödenir.

Bu bilgilere göre örnek hesaplamalar :

ÖRNEK 1) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 7/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 90 TL, Bekar

Hesaplama:

20 x 36,25 = 725 (alacağı yevmiye)

1000 x 1,8125 = 1,812,5 (yol mesafe ücreti)

90 TL (taşıt ücreti)

36,25 TL (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

725 + 1812,5 + 90 + 36,25= 2663,75 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

ÖRNEK 2) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 5/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 90 TL, evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuklu

Hesaplama:

20 x 36,25 = 725 (alacağı yevmiye)

10 x 36,25 = 362,5 (eşi için yevmiye)

10 x 36,25 = 362,5 (1.çocuk için yevmiye)

10 x 36,25 = 362,5 (2.çocuk için yevmiye)

1000 x 1,8125 = 1812,5 (yol mesafe ücreti)

90 x 4 = 360 (taşıt ücreti)

36,25 x 4 = 145 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

725 + 362,5 + 362,5 + 362,5 + 1812,5 + 360 + 145= 4130 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

ÖRNEK 3) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 2/1 , Km: 1000 , Taşıt ücreti : 90 TL, evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuklu

Hesaplama:

20 x 37,25 = 745 (alacağı yevmiye)

10 x 37,25 = 372,5 (eşi için yevmiye)

10 x 37,25 = 372,5 (1.çocuk için yevmiye)

10 x 37,25 = 372,5 (2.çocuk için yevmiye)

1000 x 1,8625 = 1862,5 (yol mesafe ücreti)

90 x 4 = 360 (taşıt ücreti)

37,25 x 4 =149 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

745 + 372,5 + 372,5 + 372,5 + 1862,5 + 360 + 149 = 4234 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

Bu açıklamalar ve örneklere bakarak derece veya ek göstergenize göre kendi harcırahınızı hesaplayabilirsiniz...
Kaynak: www.memurlar.net


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET