gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

5018 SAYILI KANUN VE YILLIK VE HASTALIK İZİNLERDE DİKKAT EDİLECEKLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi sebebiyle personelin maaş ve özlük haklarına ilişkin ödemelerde ödeme emri düzenlenerek kadrosunun bulunduğu yerin harcama yetkilisi tarafından imzalanması ve buna göre ödenmesi zorunludur.

17 Haziran 2013 Pazartesi 10:10
5018 sayılı KANUN ve YILLIK VE HASTALIK  İZİNLERDE DİKKAT EDİLECEKLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi sebebiyle personelin maaş ve özlük haklarına ilişkin ödemelerde ödeme emri düzenlenerek kadrosunun bulunduğu yerin harcama yetkilisi tarafından imzalanması ve buna göre ödenmesi zorunludur.

Bu doğrultuda Kurumların merkez ve taşra teşkilatında harcama yetkilisi olan birim amirleri aynı zamanda personelin kanuni izinlerini vermeye yetkili amirler olmasına dikkat edilmesi, çünkü bu amirler; personele ait izin, sıhhi izin gibi kayıtların tutulmasından, bu bilgilerin kesintilerde esas alınmak üzere ilgililerin maaş tahakkuk işlemlerini yürüten birime bildirilmesinden sorumludurlar. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET