gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

666 SONRASI YURT KUR SGK İKRAMİYE BEKLENTİSİ

666 sayılı KHK sonrası ikramiye ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşayan kamu kuruluşlarında personel beklemekte. Yurt Kur ve SGK personeli bu kurumların başında geliyor.

09 Ocak 2012 Pazartesi 22:40
666 Sonrası Yurt Kur SGK İkramiye Beklentisi

 02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere; ilgili mevzuatına göre yılın belirli aylarında personelin aylığı (ek gösterge dahil) veya asgari ücret esas alınmak suretiyle ödenmekte olan ikramiye ödemelerine ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı hükme bağlanmıştır. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine göre, Kurumda görevli personele her yılın Ocak ayının ilk haftasında iki aylık asgari ücret tutarında ikramiye ödenmektedir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 12. maddesinde: “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesiyle 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlere göre ikramiye ödenen personelden 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılacaklara, mevzuatında 2012 yılı Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiyeler bir defaya mahsus olmak üzere 14/1/2012 tarihine kadar ödenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna karşılık, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2012 yılı Ocak ayının ilk haftasında personele yapılması gereken ikramiye ödemelerine ilişkin henüz herhangi bir karar alınmamıştır.

Aynı şekilde SGK
 personeli de ikramiye için günsaymakta.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET