gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKADEMİK PERSONEL ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TBMM’ye sevk edilen akademisyen ve araştırma görevlilerinin maaşlarında artış yapılmasını öngören tasarı ile akademik personele her ay Yükseköğretim Tazminatı verilmesi öngörülmektedir.

15 Ekim 2014 Çarşamba 01:20
AKADEMİK PERSONEL ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AKADEMİK PERSONEL ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TBMM’ye sevk edilen akademisyen ve araştırma görevlilerinin maaşlarında artış yapılmasını öngören tasarı ile akademik personele her ay Yükseköğretim Tazminatı verilmesi öngörülmektedir.
 
Tasarıya göre; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının(ek gösterge dahil) %100’ü, Araştırma görevlileri, Öğretim görevlileri ve Okutmanlara ise %115’i kadar Yükseköğretim Tazminatı verilmesi düzenlenmektedir. Tazminat şeklindeki artış nedeniyle emeklilik maaşlarına etki etmeyecektir. 

MAAŞ ARTIŞI NE KADAR?

Bu düzenleme ile Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin maaşlarında net 725,93 TL, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Okutman maaşlarında net 834,82 TL artış olacaktır.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

2194 sayılı Kanuna eklenecek ek 4. madde ile akademik personele Akademik Teşvik Ödeneği verilecek. Ödenek bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak ve akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne, Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına, Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine, Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70'ine, Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için %60'ı kadarının akademik teşvik puanı tutarı oranına denk gelen miktarı bir yıl süreyle ödenecektir.

Akademik Teşvik Ödeneği, bir önceki yıl kabul edilebilir akademik çalışma yapan ve akademik teşvik puanı 30 ve üzeri olan personele bir sonraki yıl itibarı ile 12 ay süre ile yapılacak bir ödeme olarak öngörülmüştür.  Yapılacak ödemeler, bir önceki yıla ilişkin olarak değerlendirmeye alınacağından bu ödemelerin başlangıç tarihi olarak 2016 yılı belirlenmiştir.

YK: KAMUSEN


KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET