gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKP HÜKÜMETİ KAŞIK İLE VERDİKLERİNİ KEPÇE İLE ALIYOR, ZAMLAR VERGİ DİLİMİNE GİDİYOR!

AKP Hükümeti Kaşık İle Verdiklerini Kepçe İle Alıyor, Zamlar Vergi Dilimine Gidiyor! Başlığı ile KESK bir bildiri yayınladı.

26 Temmuz 2011 Salı 10:47
AKP Hükümeti Kaşık İle Verdiklerini Kepçe İle Alıyor, Zamlar Vergi Dilimine Gidiyor!

AKP Hükümetinin 2011 yılı için altışar aylık dönemlerle uygulamaya koyduğu %4 + % 4 ücret zammının ikinci dilimi 15 Temmuz’dan itibaren maaşlara yansıtılacaktır. Ancak söz konusu “zam” asla kamu emekçilerinin cebine girmeyecektir. Mevcut kamu emekçilerinin önemli bir bölümünün 15 Temmuz’da yüzde 20’lik vergi dilimine girecek olması, kamuoyunda zam olarak ifade edilen rakamların, memurların cebine girmeden buharlaşması anlamına gelmektedir.

AKP hükümeti, bir taraftan kaşık ile verdiğini kepçe ile alırken, diğer taraftan komik bile sayılamayacak “zam” oranları ile tüm kamu emekçileri ile resmen dalga geçmektedir. Yıllardır orta ve büyük sermayeden vergi almaktan özellikle kaçınan, bunun için çok sayıda yasal düzenleme yapan hükümet, ay sonunu zor getiren ücretli ve maaşlıların, “gelir vergisi dilimi” konusundaki mağduriyetlerini giderici adımlar atmaktan ısrarla kaçınmaktadır.

Kadrolarını Tok, Halkı Aç Bırakma Politikası!

AKP’nin kamunun en önemli gelir kalemlerinden olan vergileri toplarken gücü sadece işçi ve kamu emekçilerine mi yetmektedir? Bu durum, yoksulluk sınırının 3000 TL, açlık sınırının 900 TL olduğu ülkemizde, AKP iktidarının kadrolarını tok halkı aç bırakma ve açlıkla terbiye etme politikasını sürdürme kararlılığını ortaya koymaktadır.

Ancak diğer taraftan Türkiye’nin dört bir yanında, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen fedakârca çalışan kamu emekçileri, yıllardır insanca yaşayabilecekleri bir ücret almanın mücadelesini yürütürken, her yıl maaşlarına yapılan komik zamlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi her yılın ikinci yarısında gelir dilimi artışından kaynaklanan mağduriyetler yüz binlerce kamu emekçisini bezdirmiştir.

KESK olarak, zam oranlarının belirlenme şekli ve kamu emekçilerinin yüksek gelir vergisi oranları nedeniyle yılın belli dönemlerinde mağdur edilmesinin önüne geçilebilmesinin yolunun, kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkını özgürce kullanabilmesinden geçtiğinin altını tekrar çiziyoruz.

Grevli Toplu Sözleşme Mücadelemiz Sürecek!

Öte yandan12 Eylül referandumu ile kabul edilen Anayasa değişiklikleri sonucunda, kamu emekçilerine sınırlandırılmış Toplu Sözleşme Hakkı tanınmış, Grev hakkı ise tanınmamıştır. Ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununda Anayasa’ya uygun değişiklik aradan 10 ay geçmesine rağmen hâlâ yapılmamıştır. Anayasada yapılan değişikliğe göre; Toplu sözleşmede taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda, bileşenleri hala netleşmemiş olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun vereceği karar toplu sözleşme hükmünde olacaktır. Yani Kurulun kararına itiraz dahi edilemeyecektir.

Ancak bugün meclisin tatile girmesine ramak kalmışken, AKP hükümeti, kamu emekçilerine grev hakkı tanımayan sınırlandırılmış toplu sözleşme hakkı konusunda yasada gerekli düzenlemeler yapma konusunda da adım atmış değildir. Bu yıl için kamuoyuna “toplu görüşme” düzeninin devamını sağlayacak sinyaller verilmektedir.

Gerçekte ise T.C. Anayasası’nın değişik 53. maddesi, “toplu sözleşmeyi” esas alan bir düzenlemeyi temel alırken, İLO sözleşmeleri ve AİHM kararları ile de çerçevesi çizilmiş bu alan, grev hakkını içeren bir toplu sözleşme pazarlığının esas kabul edilmesini öngörmüştür. Dolayısıyla Toplu Görüşme düzeni ve kurullarının bir geçerliliği kalmamıştır. Yapılması gereken; grev hakkı ile tamamlanmış Toplu Sözleşme düzeninin gereğini yerine getirmektir.

Uluslararası normlar ışığında, kamu emekçilerinin toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. KESK bu konuda yıllardır sürdürdüğü filli meşru mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir.

KESK Merkez Yürütme Kurulu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET