gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYRAM ÖNCESİ KAMU MAAŞ ÖDEME AYRINTILARI

Bayram öncesi kamudan ücret alan personel maaşları ödenecek. Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/8/2013 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 6/8/2013 tarihinde avans olarak ödenecektir.

30 Temmuz 2013 Salı 09:53
BAYRAM ÖNCESİ KAMU MAAŞ ÖDEME AYRINTILARI

1- Aylıklarınıpersonel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/8/2013tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncümaddesine göre, 6/8/2013 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamukuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Avansınhesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

3- Aylıklarıbanka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarcazamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Verilenavanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerekmuhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylıkveya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veyaücretlerinden yapılacaktır.

5- İldahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekliduyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususundailgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET