gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DHMİ ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME BEKLİYOR

DHMİ personeline ödenecek ek ödemelerin yolu açılmıştır.

05 Ocak 2012 Perşembe 07:21
DHMİ Çalışanlarına Ek Ödeme Bekliyor

 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine ilişkin yayınlanan tebliğin A Maddesinin; 375 sayılı KHK ek Dokuzuncu maddesi uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin açıklamaların Birinci maddesinin C Bendinde belirtilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel ibaresinin yanında yazılan DHMİ Personeli hariç ibaresi kalkmış olup DHMİ personeline ödenecek ek ödemelerin yolu açılmıştır.

 

KHK’nin A Bendinde yer alan  “DHMİ Çalışanları Hariçtir” ifadesinden dolayı DHMİ’ DE çalışan II Sayılı personeller bugüne kadar ek ödemelerden yararlanamamışlardır. Yayınlanan KHK’ye göre DHMİ’ DE çalışan II sayılı cetvele tabi olanlar ek ödeme alacaklardır.

02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile tüm kurumlarda aynı unvanda olanların eşit ücret alabilmesi için düzenlemeler yer almıştır. Söz konusu bu düzenlemeler 15 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu KHK’nin uygulamasını göstermek üzere, Maliye Bakanlığınca tebliğ hazırlanmış ve bu tebliğ 1 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır    

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET