gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİK 4 C KADRO ÜCRET TALEPLERİ BAKANLAR KURULUNA SEVK EDİLDİ

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında toplandı. Emeklilik ikramiyesinden 4C'ye kadar bir çok talep Bakanlar Kuruluna iletildi.

25 Mart 2014 Salı 07:37
EMEKLİLİK 4 C KADRO ÜCRET TALEPLERİ BAKANLAR KURULUNA SEVK EDİLDİ

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında toplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerinin haklarını KPDK toplantısında masaya taşıdı. Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

Genel Başkan Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi kamu görevlilerinin haklarını savunmaya ve yeni kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz. Toplu sözleşme ve KPDK toplantılarını önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarını aramıyoruz. Yılın her günü çalışıyor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz KPDK toplantıları ile birlikte bugün yapacağımız toplantıdan da iyi kazanımlar üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.
 
Bir önceki toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediği noktasında eleştirilerini sıralayan Gündoğdu; "Toplu Sözleşme sonrası bir beklenti oluştu. Bu toplantıda, Kasım ayında yaptığımız KPDK toplantısındaki başta akademik zam olmak üzere, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konuları tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanında disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlığındakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaşayan personelin durumu, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin memuriyet kadrolarına geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması ve kadın istihdamının arttırılması ile birlikte gündeme ilişkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu hakları kazanıma dönüştürmek için tüm şartları zorlayacağız” ifadelerini kullandı.
 
Söz konusu taleplerin Kamu İşveren Heyeti tarafından da kabul gördüğünü belirten Gündoğdu, “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşmasına teşrif eden Sayın Başbakan’ın konulara verdiği önemi biliyoruz. Bu öneme binaen verdiği talimatlar çerçevesinde söz konusu konuların çalışma yapılarak en kısa sürede sonuca bağlanması haklı ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteğimiz bu sürenin kısa olması ve kazanımlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesidir” sözleriyle konuşmasına son verdi.
 
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise KPDK’nın daha önceki toplantılarında gündeme gelen konuların bir kısmına ilişkin kanun tasarı taslağının hazırlanarak Başbakanlığa iletildiğini dile getirdi. 13 Şubat 2014 tarihinde Başbakanlığa gönderilen konular arasında disiplin cezalarının affı, adaylıkta uyarma ve kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılmasının engellenmesi, iş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin artırılması, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi gibi konular yer alıyor.

İŞTE BAKANLAR KURULUNA GİDEN TALEPLER

Toplantıda memurlarla ilgili konuların tamamı masaya yatırıldı. Dokuz başlıkta uzlaşma sağlandı ve bu konularda gerekli düzenlemelerin yapılması adına kanun taslağı hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na gönderildi. 

Disiplin cezasına af Taslakta yer alan konulardan ilki disiplin cezalarının affı. Affın kapsamı ve ne şekilde uygulanacağı ise henüz netlik kazanmış değil. 
Kademeli artış Anlaşmaya varılan konulardan belki de en önemlisi, 30 yıldan daha fazla çalışarak emekliye ayrılacak memurların emekli ikramiyesinin artırılması... Emekli ikramiyeleri hesaplanırken, 30 yıldan daha fazla çalışarak emekli olanların sadece 30 yıllık hizmetleri dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. 30 yıldan fazla memuriyet yapanlar, daha fazla ikramiye elde edemiyor. 

Yasal düzenlemeyle 30 yıllık sınırın 35 yıla çıkarılması ve mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. 

Memuriyete devam eden ve 30 İkinci konu aday memurken uyarı ve kınama cezası almış memurların memuriyetten çıkarılmasının engellenmesi. 
Üçüncü konu özelleştirmeler sonrası yeni kadrolarına araştırmacı olarak atanan müdür, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının istekleri halinde mühendis, mimar veya avukat gibi kendi mesleklerine uygun kadrolara atanmasına dair... Anlaşmaya varılan ve taslakta yer verilen konular içerisinde Sümer Holding'te çalışan sözleşmeli personelin işsizlik sigortasının kesilmemesi de var. 

İş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin artırılması, nöbetçi memur uygulamasının kaldırılması, Tapu Kadastro çalışanlarının sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılması da Bakanlar Kurulu'na sunulan diğer konular. 
sağlanacak yıldan fazla memuriyeti olanların emekli ikramiyeleri hesaplanırken kademeli olarak 35 yıla kadarki çalışma sürelerinin dikkate alınması amaçlanıyor. Sendikalar ise emekli ikramiyesindeki 30 yıllık sınırın tamamının kaldırılmasını istiyor. 

Yapılan düzenlemeler de var Anlaşmaya varılan ve uygulamaya geçen düzenlemeler az da olsa var. 

Uygulamaya geçen en önemli düzenleme, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi. 

Aynı kurumda çalışan, aynı odada görevlerini yerine getiren iki farklı kişinin aynı statüye kavuşması sağlandı. 

Özelleştirme sonrası kadroları değişen kişilere maaş zammı yapıldı. 4/C'li hamile personele gece nöbeti ve vardiya verilmemesi ve ücretlerinde iyileştirme yapılması sağlandı. Bunlar önemli ancak yetersiz. 

Kanayan yara 4/c Kamudaki 4/c'lilere kadro verilmesi, ayrıca kamuda görev yapan taşeron işçilerine kadro verilmesine dönük bir adım atılamadı. Seçim öncesinde beklentiler çok artmıştı ama bu toplantıdan da bir karar çıkmadı. Ancak her ne olursa olsun, özellikle mahkeme kararları sonrasında kazanılmış hakların verilmesi gerekiyor. Bu konuda maliyet ne olursa olsun gerekli adımlar atılmalı. 

'Derece'de uzlaşma yok 2005 sonrası memuriyete başlayanlara bir derece verilmesi ve öğretim elemanlarına ücret artışı konusunda ne yazık ki, uzlaşmaya varılamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bir çalışma yapılmasını kabul ettiği ifade ediliyor ancak bu çalışma da bir takvime bağlanmış değil. 

Toplu sözleşme 'tam' olmalı Memurlar ve hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri aslında tam anlamıyla bir toplu sözleşme niteliği taşımıyor. 
Bu durum Türkiye'yi Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde de sıkıntıya düşürüyor. İLO konferanslarında "kara listeye" girme nedenimiz buydu. Toplu sözleşme hakkı, sonunda uzlaşma olmaması durumunda bir yaptırım öngörür. 

Arabuluculuk, özel hakem, grev gibi uygulamalar toplu sözleşme hakkının olmazsa olmaz uzantılarıdır. 

Memurlara sağlanan toplu sözleşme, bu unsurları barındırmıyor. Memurların eksiksiz şekilde demokratik haklarına kavuşması tüm kesimler için olumlu olacaktır. 

Cem KILIÇ Milliyet
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET