gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EŞİTLEŞTİRME SONRASI MEMURLARIN NET ÜCRETİ

666 sayılı KHK ile ücret ve tazminat göstergesine tabi kamu personeli ücretleri verilmektedir. Hesaplama 2011 aylık katsayı esas alınarak ortalama sosyal güvenlik ve vergi kesintileri yapılarak hesaplanmıştır.

15 Kasım 2011 Salı 11:45
Eşitleştirme Sonrası Memurların Net Ücreti

  

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

TL

Net Ücret

Göstergesi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

81.200

43.600

8.045

6838,25

Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı

77.450

42.600

7.738

6577,3

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

72.250

39.750

7.220

6137

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

67.300

37.050

6.726

5717,1

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı

63.850

35.125

6.380

5423

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları,   Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

56.500

31.100

5.647

4799,95

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

54.300

30.000

5.434

4618,9

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

51.900

28.575

5.187

4408,95

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon, Spor, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan;

 

 

0

0

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar

50.750

27.950

5.073

4312,05

b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar

46.850

25.775

4.681

3978,85

c) Diğer illerde görev yapanlar

45.800

25.200

4.577

3890,45

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşaviri

46.850

25.775

4.681

3978,85

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

     Kadro Derecesi 1 olanlar

46.450

25.560

4.642

3945,7

     Kadro Derecesi 2 olanlar

43.400

23.870

4.336

3685,6

     Kadro Derecesi 3 olanlar

40.850

22.475

4.082

3469,7

     Kadro Derecesi 4 olanlar

39.300

21.625

3.927

3337,95

     Kadro Derecesi 5 olanlar

37.950

21.000

3.800

3230

     Kadro Derecesi 6 olanlar

36.800

20.250

3.677

3125,45

     Kadro Derecesi 7 olanlar

35.550

19.550

3.552

3019,2

1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri

30.575

16.800

3.054

2595,9

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

0

0

     Kadro Derecesi 1 olanlar

37.250

20.500

3.723

3164,55

     Kadro Derecesi 2 olanlar

35.650

19.650

3.565

3030,25

     Kadro Derecesi 3 olanlar

34.400

18.925

3.437

2921,45

     Kadro Derecesi 4 olanlar

33.150

18.250

3.313

2816,05

     Kadro Derecesi 5 olanlar

32.650

17.950

3.262

2772,7

     Kadro Derecesi 6 olanlar

31.450

17.300

3.142

2670,7

     Kadro Derecesi 7 olanlar

30.250

16.650

3.023

2569,55

3 üncü sırada sayılanların yardımcıları

25.875

14.225

2.585

2197,25


Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

TL

Göstergesi

 

1

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

81.200

43.600

8.045

2

Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı

77.450

42.600

7.738

3

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

72.250

39.750

7.220

4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

67.300

37.050

6.726

5

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı

63.850

35.125

6.380

6

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları,   Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

56.500

31.100

5.647

7

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

54.300

30.000

5.434

8

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

51.900

28.575

5.187

9

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon, Spor, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan;

 

 

0

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar

50.750

27.950

5.073

b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar

46.850

25.775

4.681

c) Diğer illerde görev yapanlar

45.800

25.200

4.577

10

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşaviri

46.850

25.775

4.681

       

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

 

Göstergesi

 

1

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

 

 

0

     Kadro Derecesi 1 olanlar

46.450

25.560

4.642

     Kadro Derecesi 2 olanlar

43.400

23.870

4.336

     Kadro Derecesi 3 olanlar

40.850

22.475

4.082

     Kadro Derecesi 4 olanlar

39.300

21.625

3.927

     Kadro Derecesi 5 olanlar

37.950

21.000

3.800

     Kadro Derecesi 6 olanlar

36.800

20.250

3.677

     Kadro Derecesi 7 olanlar

35.550

19.550

3.552

2

1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri

30.575

16.800

3.054

3

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

0

     Kadro Derecesi 1 olanlar

37.250

20.500

3.723

     Kadro Derecesi 2 olanlar

35.650

19.650

3.565

     Kadro Derecesi 3 olanlar

34.400

18.925

3.437

     Kadro Derecesi 4 olanlar

33.150

18.250

3.313

     Kadro Derecesi 5 olanlar

32.650

17.950

3.262

     Kadro Derecesi 6 olanlar

31.450

17.300

3.142

     Kadro Derecesi 7 olanlar

30.250

16.650

3.023

4

3 üncü sırada sayılanların yardımcıları

25.875

14.225

2.585

 Memurların net ücretleri gelir vergisine ve asgari geçim indirimine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ayrıca aile ve çocuk yardımları eklenecektir.
 2011 takvim yılı 

9.400 TL'ye kadar

% 15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası

% 20

53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası

% 27

53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilir.

%15'lik dilimini yıl ortasında aşacak kamu personeli %20 üzerinden gelir vergisi kesilecektir.

Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?
  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

 

(Asgari ücret; 2011 yılı için aylık 796,50 TL. yıllık 9.558,00 TL. olarak dikkate alınmıştır)

 

 

 

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ

 

DURUMU

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAN

 

(%)

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRAH

 

(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

İNDİRİM TUTARI

 

[(3) X %15]

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

AYLIK TUTAR

 

[(4)/12]

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

BEKAR

 

 

 

50,00

 

 

 

4.779,00

 

 

 

716,85

 

 

 

59,74

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

 

 

 

60,00

 

 

 

5.734,00

 

 

 

860,22

 

 

 

71,69

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

 

 

 

67,50

 

 

 

6.451,65

 

 

 

967,75

 

 

 

80,65

 

 

 

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

 

 

 

75,00

 

 

 

7.168,50

 

 

 

1.075,28

 

 

 

89,61

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

 

 

 

80,00

 

 

 

7.646,40

 

 

 

1.146,96

 

 

 

95,58

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU*

 

 

 

85,00

 

 

 

8.124,30

 

 

 

1.218,65

 

 

 

101,55

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

 

 

 

50,00

 

 

 

4.779,00

 

 

 

716,85

 

 

 

59,74

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

 

 

 

57,50

 

 

 

5.495,85

 

 

 

824,38

 

 

 

68,70

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

 

 

 

65,00

 

 

 

6.212,70

 

 

 

931,90

 

 

 

77,66

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

 

 

 

70,00

 

 

 

6.690,60

 

 

 

1.003,59

 

 

 

83,63

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

 

 

 

75,00

 

 

 

       7.168,50

 

 

 

1.075,28

 

 

 

89,61

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU

 

 

 

80,00

 

 

 

7.646,40

 

 

 

1.146,96

 

 

 

95,58

 

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 6 ÇOCUKLU

 

 

 

85,00

 

 

 

8.124,30

 

 

 

1.218,65

 

 

 

101,55

 

 

 

   * Asgari ücretin 2011 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 101,55 TL. olduğundan Asgari Geçim İndirimi       2011  yılında 101,55 TL.nı aşamayacaktır.
 
Konu ile ilgili diğer yazılar

Eşitleştirme Sonrası Memurların Net Ücreti

Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak

Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapan 666 sayılı KHK

MEB Personeline 666 KHK ile Gelen Mali Haklar

Sağlık Bakanlık KHK Teknik Analizi

Eşit Ücret Dengesizlikleri

Eşit işe eşit ücret uygulaması MALİYE UZMANLARININ tepkisini çekiyor

TRT Personeline Teşvikli Emeklilik İkramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KHK

Maaşlar Nasıl Hesaplanacak 616 KHK Sonrası

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET