gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EŞİTLEŞTİRMEYE ELEŞTİRİLER GELMEYE BAŞLADI

Memur Sen Başkanı Gündoğdu yaptığı açıklamada 666 sayılı KHK ile gelen ücret eşetleştirmesine bazı eleştirilerde bulundu.

15 Kasım 2011 Salı 11:45
Eşitleştirmeye Eleştiriler Gelmeye Başladı

 Gündoğdu, Söz konusu KHK’de yer alan hususlarla ilgili olarak ise;

 

 • Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil eden ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yaklaşım değildir.

 

 • 2008 Toplu Görüşmeleri ile hayata geçirilen ek ödemeye ilişkin taleplerimizin bir kısmı KHK’de karşılanmaktadır.

 

 • Aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenirken kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

 

 • Kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli başta olmak üzere birçok kamu görevlisine herhangi bir artış yapılmazken daire başkanı ve üstü ünvanlarda görev yapan personelin ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılmıştır.

 

 • En yüksek devlet memuru maaşının değiştirilmemesi suretiyle kamu görevlilerinin bütününe yansıyabilecek artış yapılmasından kaçınılmıştır.

 

 • 15.01.2012 itibarıyla daire başkanı ve üstü ünvanlardaki personelin ücret hesaplaması bütünüyle farklı bir sisteme dönüştürülmektedir. Bu suretle temelde iki tür maaş hesaplama sistemi getirilmektedir.

 

 • Kurumların teşkilat kanunlarında ve diğer farklı mevzuatlarda öngörülen ikramiye, makdu fazla çalışma ücreti gibi ödemeler 15.01.2012 tarihi itibarıyla sona erdiriliyor.

 

 • Bağımsız (Denetleyici ve Düzenleyici) kurulların personelinin maaşları 657 sayılı kanuna tabi müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve başbakanlık uzmanı gibi ünvanların maaşları esas alınarak sınırlandırılıyor.

 

 • Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması daraltılıyor.

 

 • Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık personeline ilave mali haklar getiriliyor.

 

 • Maaş ve özlük hakları ile hizmet sınıfları aynı olacak şekilde görev yapacak kariyer uzman istihdamını esas alan kariyer uzmanlık sistemi getiriliyor.

 

Memur-Sen olarak, söz konusu KHK’yı hizmetliler, memurlar, şefler, şube müdürleri, mühendisler gibi ünvanlar boyutuyla aynı işi yapanların farklı bakanlıklarda da olsa eşitlenmesi adına olumlu, yukarıda dile getirdiğimiz hususlardan dolayı da yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.

İfadeleriyle eleştirisine açıklık getirdi.

Konu ile ilgili diğer yazılar

Eşitleştirme Sonrası Memurların Net Ücreti

Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak

Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapan 666 sayılı KHK

MEB Personeline 666 KHK ile Gelen Mali Haklar

Sağlık Bakanlık KHK Teknik Analizi

Eşit Ücret Dengesizlikleri

Eşit işe eşit ücret uygulaması MALİYE UZMANLARININ tepkisini çekiyor

TRT Personeline Teşvikli Emeklilik İkramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KHK

Maaşlar Nasıl Hesaplanacak 616 KHK Sonrası

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET