gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ PERSONEL 2012 YILI ÜCRETLERİ

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/11/2011 tarihli ve 22849 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28 Ocak 2012 Cumartesi 20:40
Geçici Personel 2012 Yılı Ücretleri


Özelleştirme nedeniyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre nakledilen personelin 2012 yılındaki ücret ve çalışma şartlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamede, 2011 yılına göre ücretler ve diğer parasal haklar açısından hiçbir değişiklik olmamıştır.

4/C personelin büyük bür umutla beklediği Ek ödeme, Aile Yardımı, Çalışma Süresi gibi konularda da yeni bir düzenleme yapılmamıştır.

Mazeret izinleri konusunda sendikamız tarafından başvuruya uygun olarak 657 sayılı Devlet Memurlarıyla paralel düzenleme yapılarak; 

Geçici personelin isteği üzerine eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde verilecek izin süresi 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.

Ayrıca, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ilk altı ayda günde toplam 1.5 saat olan izin süresi 3 saate çıkarılmıştır. İkinci altı ay için günde toplam 1.5 saat izin verilecektir.


Haksen
Geçici Personel ücretleri Ekleri için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET