gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ PERSONEL -4/C- İSTİHDAMI VE 2014 ÜCRETLERİ

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe 01.01.2014 tarihli RG'de yayımlandı.

01 Ocak 2014 Çarşamba 06:41
GEÇİCİ PERSONEL -4/c- İSTİHDAMI VE 2014 ÜCRETLERİ

 4/C’lilere yönelik düzenleme 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 4/C’lilere ilişkin yayınlanan 2014 yılı Kararnamesi’nde yer alan değişiklikler şu şekilde:

1. Toplu sözleşme kazanımımız olan 4/C’lilere aile yardımı Kararnameye eklendi. Bundan böyle 4/C’lilere eş ve çocuk yardımı yapılacaktır.           

2. Hem birinci dönem hem de ikinci dönem toplu sözleşmede yer alan geçici personele fazla mesai ücreti ödenmesi de Kararnameye eklendi. 4/C’lileri ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecektir.

3. 4/C’lilere evlilik, doğum ve ölüm halleri dışında bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilecektir.

4. Hamile ve engelliler için 657 sayılı Kanunda devlet memurları için yapılan düzenleme Kararnameye eklenmiştir. Buna göre 4/C’li kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti verilemeyecektir.

Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti verilemeyecektir.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5762

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 25/12/2013 tarihli ve 25986 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere 

Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET