gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 2015'TE DE ÖDENECEK

01.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/142 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile geliştirme ödeneğinin ödenme süresi uzatıldı.

03 Ocak 2015 Cumartesi 15:51
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 2015'TE DE ÖDENECEK

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 2015'TE DE ÖDENECEK

01.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/142 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile geliştirme ödeneğinin ödenme süresi uzatıldı.

Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, ekli cetvelde yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre 15.12.2014 tarihinden sonra, bazı üniversitelerde ödenmekte olan geliştirme ödeneği kesilecekti.
 
01.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/142 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile geliştirme ödeneğinin ödenme süresi uzatıldı.
 
Bakanlar Kurulu, Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı ile Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar’ın 9 ve geçici 2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.
 
Madde 9- Bu Kararın yürürlük tarihinden sonra fiilen eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren on altıncı yılın sonunda son verilir
 
Geçici Madde 2 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2015 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren on altı yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, on altıncı yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.  

K:EĞİTİMBİRSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET