gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAFTASONU KURSLARINDA İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA YAPABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Müdürlüğünde sürekli işçi olarak görev yapmakta olan işçilerin, haftasonu kurslarında görevlendirilmeleri nedeniyle fazla çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda MEB görüş belirtti.

05 Kasım 2015 Perşembe 17:23
HAFTASONU KURSLARINDA İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA YAPABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Müdürlüğünde sürekli işçi olarak görev yapmakta olan işçilerin, haftasonu kurslarında görevlendirilmeleri nedeniyle fazla çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda MEB 19.10.2015 tarihinde görüş belirtti.


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8. Maddesinin 3. ve 4. Fıkralarında;


"(3)- 5018 sayılı Kanuna ekli (1) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek"' tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.


(4)- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (11) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz." denilmektedir.


Bu  itibarla, genel  bütçeden ödeme yapmak üzere söz  konusu  işçilere fazla çalışma yaptırılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.


Ancak, kursa katılan öğrenci velilerinden toplanan paralardan ödeme yapılıp yapılamayacağının ilgili mevzuatına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET