gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ ÜCRET ARTIŞLARI VERGİYLE ERİMEKTE

TÜRKİŞ Çalışma Hayatında Güncel Sorunlar" adli çalışmada ücretli işçilerin maaşlarına yapılan zammın vergi sistemi nedeniyle eridiğini, işçinin Ocak ayında aldığı net ücreti bütün yıl sabit olarak alabilmesi için, Mayıs ayında yüzde 6,36 ve Kasım ayında ayrıca yüzde 9,72 oranında zam yapılması gerekmektedir. Aralık ayında, yılbaşında aldığı net ücreti alabilmesi için yapılması gerekli ücret zammı oranı ise yüzde 16,69 olması gerektiğini belirtti.

19 Eylül 2014 Cuma 01:34
İŞÇİ ÜCRET ARTIŞLARI VERGİYLE ERİMEKTE

İŞÇİ ÜCRET ARTIŞLARI VERGİYLE ERİMEKTE

TÜRKİŞ Çalışma Hayatında Güncel Sorunlar" adli çalışmada ücretli işçilerin maaşlarına yapılan zammın vergi sistemi nedeniyle eridiği, işçinin Ocak ayında aldığı net ücreti bütün yıl sabit olarak alabilmesi için, Mayıs ayında yüzde 6,36 ve Kasım ayında ayrıca yüzde 9,72 oranında zam yapılması gerekmektedir. Aralık ayında, yılbaşında aldığı net ücreti alabilmesi için yapılması gerekli ücret zammı oranı ise yüzde 16,69 olması gerektiğini belirtti. 

TÜRKİŞ Çalışma Hayatında Güncel Sorunlar" adli çalışmada;

"İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle 2004 yılında özel indirim tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmıştır.

Öyle ki; asgari ücretli bile 2014 yılı itibariyle Aralık ayında yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve asgari ücretlinin aylığı, bu vergi artışından dolayı azalacaktır.

Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün bir diğer önemli ve olumsuz etkisi de toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokmasıdır. Kamu kesiminde bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinde karşılaşılan temel uyuşmazlık konularından birisi de vergi kesintileri nedeniyle işçinin eline geçen net ücretin yılbaşına göre geçen aylar içinde giderek gerilemesidir.

Vergi yapısındaki çarpıklık nedeniyle bağıtlanan toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücret zammı anlamını yitirmekte ve sözleşme ile sağlanan ücret artışının çoğu vergi ödemesine gitmektedir.

Ödeme gücüne göre vergi alınmasının bir temel amacı da, insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyini sağlayacak yeterlilikte bir gelirin vergi dışı bırakılmasıdır. Oysa ücretlilere uygulanan "asgari geçim indirimi" yılbaşındaki asgari ücretin yarısıdır.
 
Bugün itibariyle asgari ücretli olarak çalışan bekar her işçi, asgari geçim indirimi sonrası devlete her ay 56, 22 lira gelir vergisi ödemektedir.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, asgari ücret almakta olan bir işçi bile yılbaşında aldığı net ücret tutarını, yılın ortasında zam almasına rağmen yılsonunda alamamakta ve vergi diliminden dolayı yılbaşına göre net ücreti düşmektedir.

Brüt ücreti 2.200 lira olan bir işçi; yılbaşında aldığı net ücreti yıl ortasından itibaren düşmekte ve yılsonunda eline geçen net ücreti -vergi diliminden dolayı-225 lira eksilmektedir.

İşçinin Ocak ayında aldığı net ücreti bütün yıl sabit olarak alabilmesi için, Mayıs ayında yüzde 6,36 ve Kasım ayında ayrıca yüzde 9,72 oranında zam yapılması gerekmektedir. Aralık ayında, yılbaşında aldığı net ücreti alabilmesi için yapılması gerekli ücret zammı oranı ise yüzde 16,69'dur."

 

 

İKRAMİYELİ NET ÜCRET

 

İKRAMİYELİ

 

AY/TL

 

BRÜT ÜCRET

BRÜT

% 15

% 20

% 27

TL/AY

ÜCRET

VERGİ

VERGİ

VERGİ

 

AY/TL

DİLİMİ

DİLİMİ

DİLİMİ

Asgari Ücret

1.470

766

763

-

1.800

2.400

1.287

1.210

-

2.000

2.667

1.430

1.345

1.331

2.200

2.933

1.573

1.479

1.348

2.400

3.200

1.716

1.614

1.471


Tespitlerinde bulundu.

K:TÜRKİŞ

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET