gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞÇİSİNİN BEKLEDİĞİ İLAVE TEDİYE BU AY ÖDENİYOR İKİNCİSİ EKİMDE

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2012 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının 23/10/2012 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/8/2012 tarihli ve 8734 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16 Ağustos 2012 Perşembe 05:53

 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilereanılan Kanunun 3 üncümaddesine göre 2012 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının 23/10/2012 tarihindeödenmesiMaliye Bakanlığının 9/8/2012 tarihli ve 8734 sayılı yazısı üzerinemezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncümaddelerine göreBakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET