gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FARKI 7'DEN 3,9'A İNDİ

'Kamu çalışanları arasında ücret farkı düşürüldü' TBMM Genel Kurulunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en yüksek devlet memuru ile en düşük devlet memuru aylığı arasındaki 7 kat farkın, bugün 3,9 düzeyine indiğini bildirdi.

06 Nisan 2012 Cuma 04:42

 'Kamu çalışanları arasında ücret farkı düşürüldü' TBMM Genel Kurulunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en yüksek devlet memuru ile en düşük devlet memuru aylığı arasındaki 7 kat farkın, bugün 3,9 düzeyine indiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik I Bakara Faruk Çelik, en yüksek devlet memuru ile en düşük devlet memuru aylığı arasındaki 7 kat farkın, bugün 3,9 düzeyine indiğini bildirdi. Çelik, Kamu Görevlileri Sendikalan Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde Hükümet adına söz aldı. 12 Eylül 2010 referandumunun en önemli ana başlıklanndan birinin, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkının tanınması olduğunu anımsatan Çelik, Anayasa'ya uyum çerçevesinde düzenlenen bu tasarının, verilecek destekle kısa sürede yasalaşacağına olan inancını dile getirdi.Çelik, geçmişte kamu personeli alanında kangren haline gelen bir çok soruna, el atıldığını, sorunlann birer birer çözüldüğünü ifade ederek, Tasarrufu Teşvik Fonu ve Konut Edindirme Fonunda biriken paraların ödendiğini, özelleştirme uygulamalan sonrası iş akti feshedilen personelin, kamu kurumlannda geçici personel olarak istihdam edildiğini, yıllardır kanayan yara olan kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderildiğini, kamu personelinin özlük haklarına yönelik bir çok mevzuatın kamu çalışanlarının beklentilerine uygun düzenlendiğim anlattı.

Bakan Çelik, 2O02'de aile yardımı hariç, en düşük devlet memuru aylığı 366 lirayken Ocak 2012 itibariyle aile yardımı hariç en düşük devlet memura aylığının bin 409 liraya çıkarıldığını bildirdi. Çelik, 2002'de aile yardımı hariç ortalama devlet memura aylığı 568 lirayken, Ocak 2012 itibariyle bu rakamın bin 804 liraya ulaştığını anlattı. Çelik, aile yardımı dahil, en düşük devlet memura aylığında enflasyondan arındırılmış şekilde 2003'te yüzde 5,4, 2005'te 5,4,2011'de yüzde 7,1 oranında reel artış sağlandığını bildirdi. Bu dönemde, düşük aylık alan devlet memurlan ile yüksek alanlar arasındaki makasın da daraldığını vurgulayan Çelik, bir dönem en yüksek devlet memura aylığı ile en düşük devlet memura arasında 7 kat fark varken, bugün 3,9 düzeyine indiğini bildirdi. Çelik, bunun, düşük ayhk alan kamu çalışanlarına, yüksek alanlara göre daha yüksek artış yapıldığı anlamına geldiğini belirtti. Çelik, kanun tasarısının, hazırlık çalışmalarının, sosyal tarafların katılımıyla yürütüldüğünü, Bakanlık, Başbakanlık, alt komisyon ve ana komisyondaki görüşmelerde, tasanya çok ciddi katkılar sağlandığını ifade etti. Çelik, "Ben bilirim" anlayışıyla bir düzenleme yapılmadığını dile getirerek, başka ülkelerdeki düzenlemelerin incelendiğini söyledi.Tasanyla getirilen düzenlemeler hakkında bilgi veren Çelik, örgütlenme hakkının kapsamının genişletildiğini, sendikaların kuruluş ve işleyiş prosedürünün kolaylaştırıldığını anlattı. Bütün partilerin katılımıyla yeni anayasa çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret eden Çelik, "Özellikle çalışanlar kavramı içerisinde bu konunun Anayasa'da derli toplu olması yararlı olacak. Bakanlık olarak bunun yanındayız" dedi. Çelik, 3 konfederasyonla çalışmalarında en ufak bir ayrım hissini uyandıracak bir çalışma içinde olmadıklarını ifade ederek, ancak uygulamaya geçtiklerinde ne kadar gayret ederlerse etsinler, üç konfederasyonu memnun edebilecekleri bir atmosferi oluşturma şanslarının, yüzde 100 mutabakat sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Toplu sözleşmenin bağıtlanmasında, üç konfederasyonun imza atmasına kimsenin karşı çıkmayacağını belirten Çelik, şöyle konuştu: "Ama bu, toplu sözleşme yapılmasın demektir. Birinin 'a' dediğine diğeri diyecek, bu yaşanan bir gerçek, isçi konfederasyonunda olduğu gibi en çok üyeye sahip olan konfederasyonla yapıyoruz. Memurlarla bu bağıtlamayı yaparken, en çok üyeye sahip olanla yapıyoruz, dün bir başka konfederasyon, bugün başkası fazla üyeye sahip olabilir. Yasal düzenlemeleri şahıslara, sendikalara, konfederasyona endeksli yapma şansınız yok. Tasarının, komisyonda çok bekletildiği ifade edildi. Bu düzenleme, kabinenin neredeyse bütününü ilgilendiriyor, bütçenin yüzde 28'ine denk gelen bir rakamdan . bahsediliyor, ister istemez farklı görüşler var, bu nedenle zaman dilimine ihtiyaç vardı."
HÜRSES

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET