gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN DÖNEMİ

16 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan RG'de Başbakanlık Genelgesi ile fazla çalışma ücretleri zorunlu ve istisnai hallerde ödenecek; fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.

16 Nisan 2014 Çarşamba 06:23
KAMUDA FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN DÖNEMİ

16 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Fazla Çalışma

GENELGE

2014/5

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara özenle riayet edeceklerdir.

1. Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlükçalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

2. Fazla çalışma yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenecektir.

3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET