gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAN MERKEZİ PERSONELİNE 14 AYLIK EK ÖDEME FARKI

Kan Merkezlerinde çalışanlar dilekçe ile kurumlarına başvurarak Ağustos 2010'dan itibaren geçerli olmak üzere özellik arz eden birimleri için öngörülen katsayıdan faydalandırılmanı talep edebilecekler. Böylelikle aradan geçen bir yıldan fazla sürede de kendilerine ödenmeyen hak ettikleri ek ödemeleri alabileceklerdir.

16 Aralık 2011 Cuma 09:11
Kan Merkezi Personeline 14 Aylık Ek Ödeme Farkı

 Kan Merkezlerinde görev yapan personellerin riskli birimlere verdikleri hizmet süreleri ile orantılı özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar esas alınarak ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yazı ile Kan Merkezi bulunan hastanede bu birimlerde görev yapan personele 2010 yılı Ağustos ayından itibaren 24 saatlik çalışma süresi boyunca özellikli birim hastalarına verdikleri hizmet sürelerinin tespit edilmek suretiyle hizmet sundukları süre ile orantılı olarak özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar esas alınarak ek ödeme yapılmasının gerektiğini taşra teşkilatlarına duyurmuştu.

Kan Merkezlerinde çalışanlar  dilekçe ile kurumlarına başvurarak Ağustos 2010'dan itibaren geçerli olmak üzere özellik arz eden birimleri için öngörülen katsayıdan faydalandırılmanı talep edebilecekler. Böylelikle aradan geçen bir yıldan fazla sürede de kendilerine ödenmeyen hak ettikleri ek ödemeleri alabileceklerdir.
Dilekçe Türk Sağlık Sen'den temin edilebilmektedir.
Türk Sağlık Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET