gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEY İTİRAZ SGK BAŞVURU DİLEKÇELERİ

KEY ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişi öncelikle adlarına ödeme yapan kuruma başvurmalıdır. Bankanın muhatabı KEY hak sahipleri adına bildirim yapan kurumdur. Listelerde isimleri yer almayanlar da öncelikle adlarına ödeme yapan kuruma başvuracaklardır. Listelerde isimlerin yer almamasının nedenleri; Kurumun bildirim yapmamış olması ya da yapılan bildirimlerin istenilen formatta olmamalarıdır. Bu kurumlardan sonuç alınamaması halinde ise ilgililerin SGK’na başvurmaları gerekecektir.

12 Mayıs 2011 Perşembe 17:54
KEY İTİRAZ SGK BAŞVURU DİLEKÇELERİ

 
5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi 28.02.2011 tarih 27860 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden T.C. Kimlik No ile alabileceklerdir.
Hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası'na başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin ve KEY ödeme tutarının bulunup bulunmadığını sorgulamaları gerekmektedir. KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C.Kimlik Numarasıyla, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.

Bilindiği üzere, KEY hak sahiplerine ilişkin listeler 28/7/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu listelerde isimleri yer almadığı halde yardıma müstahak olduklarını ileri sürenlerin üç aylık başvuru süresi 28/7/2008 tarihinde başlamış ve 28/10/2008 tarihinde sona ermiştir. İtirazlara ilişkin işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilerek Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasına bildirilmiştir. Bu defa, 21/3/2010 tarih ve 27528 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ilan edilen listede isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduğunu ileri sürenler ile isimleri yer almakla birlikte adlarına yapılan ödeme tutarlarının doğru olmadığını ileri sürenlerin konu ile ilgili bilgi alacakları yerler, durumlarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

- 1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA,

- 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA ve SANDIKLARA,

- 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar, o tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,

1987-1995 yılları arasında Memur Emeklisi olanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA, başvurmaları halinde konu ile ilgili kesin bilgi ve sonuç alabileceklerdir

KEY ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişi öncelikle adlarına ödeme yapan kuruma başvurmalıdır. Bankanın muhatabı KEY hak sahipleri adına bildirim yapan kurumdur. Listelerde isimleri yer almayanlar da öncelikle adlarına ödeme yapan kuruma başvuracaklardır. Listelerde isimlerin yer almamasının nedenleri; Kurumun bildirim yapmamış olması ya da yapılan bildirimlerin istenilen formatta olmamalarıdır. Bu kurumlardan sonuç alınamaması halinde ise ilgililerin SGK’na başvurmaları gerekecektir.

T.C. Kimlik Numarası
ve Yabancı Kimlik Numarası ya da Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayanhak sahipleri ödemelerini, T.C. Ziraat BankasıŞubeleri'nden T.C. Kimlik No, Yabancı Kimlik Numarasıile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ibraz etmek suretiyle alacaklardır. Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen veya vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İlgili Kanun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2011 tarihli sayısında yayımlanan KEY listesinde yer alan ödeme tutarlarının hatalı olduğunu düşünenler, listelerde adını bulamayanlar ne yapacak?
 
Ödenecek KEY miktarına itiraz için İlgili Kuruma Başvuru Dilekçe örneği:
 
Yayımlanan KEY ödeme listelerinde isimleri olmayanların İlgili Kuruma Başvuru Dilekçe örneği:
 
 
 Ödenecek KEY miktarına itiraz için İlgili Kuruma Başvuru Dilekçe örneği:
 
 
 
…………………………………KURUMU’NA
…../……/…….
 
 
İlgi : Tarafıma ödenecek/ödenmiş KEY miktarına itirazlarım hakkında.
 
 
ADI – SOYADI :
VARSA İKİNCİ SOYADI :
T.C. KİMLİK NO :
S.G.K NO :
VERGİ NO :
 
 
28.02.2011 tarih 27860 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetedeyayımlanan Konut Edindirme Yardımı ödenekleri ile ilgili 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahiplerilistesinde ismim yer almaktadır. Tarafıma ödenecek/Ödenmiş olan miktar doğru değildir. İş bu dilekçemle yapmış olduğum itirazım dikkate alınarak tarafıma ödenecek/ödenmiş olan KEY miktarının yeniden hesaplanmasını ve ilgili kuruma bildirilmesini arz ve talep ederim.
 
 
AD – SOYAD
İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 Yayımlanan KEY ödeme listelerinde isimleri olmayanların İlgili Kuruma Başvuru Dilekçe örneği:
 
 
 
 
 
…………………………………KURUMU’NA
…../……/…….
 
İlgi :Yayınlanan KEY ödeme listelerinde ismimin olmaması nedeni ile düzeltme talebim hakkında.
 
 
ADI – SOYADI :
VARSA İKİNCİ SOYADI :
T.C. KİMLİK NO :
S.G.K NO :
VERGİ NO :
 
 
28.02.2011 tarih 27860 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetedeyayımlanan Konut Edindirme Yardımı ödenekleri ile ilgili 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahiplerilistesinde ismim yer almamaktadır. İş bu dilekçemle yapmış olduğum bildirim dikkate alınıp, listelerde düzeltme yapılarak ilgili kuruma bu düzeltmelerin bildirilmesini arz ve talep ederim.
 
 
AD – SOYAD

Listede olmayan isimler

Sezai AYDIN
17 Mart 2015 Salı 11:08

Key ödemeleriyle ilgili olarak key ödemeleri sorgulama bölümünde TCile yaptığım sorgulamada key miktarı çıkmıyar Sicil numarasıyla yaptığımda çıkıyor bu durumda ben ve benim gibi olan vatandaşların hakları ne olacak

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET