gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİMLERE NE KADAR FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK?

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında memurların saatlik fazla çalışma ücreti, 2015 yılı için % 5,8 artış yapıldı. 2014'te 1 lira 54 kuruş olan saatlik fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2015'ten itibaren 1 lira 63 kuruşa yükseldi.

20 Ekim 2014 Pazartesi 16:08
KİMLERE NE KADAR FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK?

2015 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında memurların saatlik fazla çalışma ücreti, 2015 yılı için % 5,8 artış yapıldı. 2014'te 1 lira 54 kuruş olan saatlik fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2015'ten itibaren 1 lira 63 kuruşa yükseldi.

KİMLERE NE KADAR FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK?

ÖZEL KALEM VE ŞOFÖRLER

Bakanların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere 2015 yılında 60 saati geçmemek üzere 1,62 lira yerine 1,71 lira fazla çalışma ücreti verilecek.

YÖNETİCİLER

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 1,71 lira fazla çalışma ücreti alacak.

KREDİ YURTLAR KURUMU PERSONELİNE

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,63 lira ek çalışma ücreti ödenecek.

ÜNİVERSİTE GÖREVLİLERİ

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,80 lira ödemede bulunulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,63 lira ödenecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,80 lira ödeme yapılacak.KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET