gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT PERSONELİ ZAMLI ÜCRET EK ÖDEME TAZMİNATI İSTİYOR

KİT’lerde 2011 yılı ücret ve ek ödeme artışları ile DHMİ personelinin zamlı tazminatlarına ilişkin YPK kararı ne zaman çıkacak?

08 Nisan 2011 Cuma 21:25
KİT Personeli Zamlı Ücret Ek Ödeme Tazminatı İstiyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bağlıortaklıklarında 399 sayılı KHK’ye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda amir durumunda istihdam edilen memurlara ödenecek ek tazminatın usul, esas ve utarları Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olup, söz konusu Usul ve Esaslar ekli dosyada yer almaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerindeki artışlar, pozisyonlara göre ücret gruplarının en düşük ve en yüksek tutarları ile ek ödeme oranları ise Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmektedir.
Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 80 bin sözleşmeli memurun maaşzamlarının hala belirlenmediği ortaya çıktı. Sözleşmeli memurların maaşzamlarının yıllardır hiçbir zaman olması gereken takvim içinde belirlenmediği, bazı yıllarda 8 - 10 ay sonra belirlendiği saptandı. Bu durum, hükümetin sözleşmeli memurları “üvey evlat” olarak gördüğü anlamına geliyor.
KİT’lerle bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personelin maaşlarına yapılacak zamlar her yıl Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından belirleniyor. Bunun için önce KİT’lerin uygulayacakları ücret tutarlarını 31 Ocak tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’na bildiriyor. Bu kuruluşlar görüşlerini YPK’ya iletiyor. YPK da yapılacak zam oranına karar veriyor. Ancak aradan 2 aya yakın süre geçmiş olmasına karşın YPK’dan herhangi bir karar çıkmadı. Kararın ne zaman çıkacağı da bilinmiyor.
SEÇİM VAR, BU YIL ZAMMI UNUTUN
Son yıllarda sözleşmeli personelin zamlı maaşları zamanında belirlenmiyor. Gecikmeler bazen 10 ayı buluyor. 2005 yılı zammı 3 Haziran’da, 2006 zammı 17 Mayıs’ta, 2007 yılı 10 Ağustos’ta, 2008 yılı 14 Ekim’de, 2009 yılı 27 Haziran’da, 2010 yılı ise 28 Temmuz’da belirlenebildi. 12 Haziran’da seçimler yapılacağı, yeni hükümetin kurulmasının Ağustos ayını bulmasının beklendiği için, sözleşmelilerin zam oranının Ekim’de bile belirlenmesine güç gözüyle bakılıyor.
DHMİ ÇALIŞANLARI HEPTEN UNUTULDU
Bu arada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) çalışanlara ödenmesi gereken havacılık tazminatı artışları da hala ödenmedi. Havcılık tazminatı 6009 sayılı yasayla artırıldı. Bu tazminatın 1 Ağustos 2010 tarihinden ödenmişolması gerekiyordu. Ancak tazminatın ödenmesi gereken YPK kararı, yasanın öngördüğü tarihten bu yana 9 ay geçmesine karşın hala çıkartılamadı.
Yasanın artırdığı tazminattan gelir vergisi kesiliyor. Tazminat zammı 1 Ağustos 2010’da yürürlüğe girdiği için devlet, sözleşmeliler sanki zamlıtazminat alıyormuş gibi, DHMİ çalışanlarının mevcut tazminatlarından gelir vergisi kesiyor. Yani DHMİ çalışanları almadıkları tazminatların vergisini de ödüyorlar.
HÜKÜMET AĞIRDAN ALIYOR
Ankara kulislerinde, YPK kararlarındaki gecikmenin devlet ciddiyetiyle ve işlevsel, fonksiyonel, adil, eşitlikçi, şeffaf ve hesap verebilir kamu idaresi ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekilerek, “AKP hükümeti çalışanların dostu olsaydı,geçmiş hükümetler döneminde de yaşanan bu gecikmelere izin vermezdi.” değerlendirmesi yapılıyor.
www.memuruz.biz

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET