gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK 616 KHK SONRASI

Yeni sisteme gore yapılacak ödemeler 15.01.2012 tanhinde yürürlüğe girecek. Müfettişler Uzmanlar Yöneticiler Vergi Müfettişleri Yönetim Kurulu Üyelikleri İşte Ücret Hesaplama...

15 Kasım 2011 Salı 11:30
Maaşlar Nasıl Hesaplanacak 616 KHK Sonrası

Maaşlar Nasıl Hesaplanacak
 Yeni sisteme göre örneklerle maaş hesabı 666 sayılı KHK ile eşil işe eşil ucrel sisteminin temelleri alılmış oldu. Yeni sisteme goıe yapılacak ödemeler 15.01.2012 tanhinde yuruıluğe girecektir. Bu nedenle bir çok okuyucumuz yeni sisteme göre maaşların nasıl hesaplanacağını merak etmektedir.


 666 sayılı KHK ile 375 saydı KHK ya eklenen ek 10 uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) saydı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup. bu unvanlam alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsaysı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.

Tazminat göstergesinin maaş katsaysı ile çarpımından oluşacak tutardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Ücret göstergesi ile maaş katsaysınn çarpımından oluşacak tutardan ise gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

Emekli kesenekleri ise daha önce hangi kalemlerden oluşuyorsa yine o kalemler üzerinden kesilmektedir. Bu anlattıklarımızın karışık olduğunu bildiğimiz için bu durumu net bir örnekle açıklamaya çalışacağız.

Örnekler
666 sayılı KHK ekindeki (II) sayılı Cetvelde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreten unvanlı kadrolarda bulunanların maaşını hesaplayacak olursak; (Maaş hesaplamasında 2011 yılı Temmuz maaş katsayıları esas alınarak hesaplama yapılmıştır.15.01.2012 tarihli katsayılar daha yüksek olacağı için hesaplanan ücretler de artacaktır.) Ücret göstergesi: 81.200 x 0,06446 = 5.234,152 Tazminat göstergesi:43.600 x 0.06446 = 2.810,456

Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse: Aylık: 1500x0,06446= 96,69 Ekgosterge: 8000 x 0,06446 =515,68 Taban aylık: 036251 x 1000 = 862,51 Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,06446 = 32,23 Matraha ilave edilecek tutar: 9500 x 0,06446 x % 200 = 1.224,74 Emekli kesintisi matrahı: 96,69 + 515,68 + 862,51 + 32,23 + 1.274/4 = 2.781,85 x % 16 = 445.09

Gelir vergisi kesintisi: (5234,152-445,09) x % 15 = 718,35 Damga vergisi :8.044,60 x % 0,66 = 53.09 Net Ücret: 8.044,60 - (445,09 +718,35 + 53,09) = 6.828,07 TL

Bu ödemeye aile ve çocuk yardımlanyla asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir. 375 sayılı KHK da: Ücret ve tazmınatlan ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, (II) ve (III) listelerde belirtilen ücret dışında ek ödeme yapılmayacaktır. Eğer yeni sisteme göre hesaplanan maaş önceki maaşından düşükse ücret eşıtlenınceye kadar eski maaş alınmaya devam edecektir. Aynı hesaplamayı tabloda yer alan butun unvanlar için de aynı yöntemle okuyucularımızın yapması mümkündür.

Uzmanlar
Kamu kurumlarında çalışan, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman ve uzman yardımcılarının maaşları kurumdan kuruma çok farklılık göstermekteydi. 666 sayılı KHK ile. kariyer meslek mensupları bağlamında; hem kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü hem de tüm mali eködeme kalemleri kaldırılmıştır. Ust kurullarda çalışan meslek mensupları da Başbakanlık uzmanlarıyla eşitlenmiştir. Yapılan düzenleme sırasında kariyer meslek mensupları açısından maaş sistemi değiştirilmiştir. Sadece ücret ve tazminat göstergesi üzerinden maaş alınacaktır. Maliye Bakanlığı kamu kurumlamıı tereddütlerini giderecek bir genelge çıkarmalıdr Yeni çıkarılan çok sayıda KHK kamu kurumlarının kafasını fazlasıyla karıştırmıştır. Özellikle maaş düzenlemeleri için kamu kurumlarının maaş programlarını düzelünelerı oldukça zaman alabilecektir. Bu nedenle Maliye Bakanlığınca çıkması muhtemel tereddütleri giderecek bir genelge hemen yayınlanmalıdır ki kamu kurumları personelini mağdur etmesin. Nihayetinde yapılacak ödemeler memurların tek geçim kaynağı olduğu için sorun çıkmadan konu açıklığa kavuşturulmalıdır. Biden çak yönetin kurulu üyeliği dönemi bitti.

Yönetim Kurulu Üyelikleri
666 sayılı KHK ile birden çok yerde yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliği donemi bitti. Yapılan değişiklikle sadece kurum içi veya kurum dışı farkı gözetilmeksizin tek bir ücret alınabilecektir. Daha önce birden çok vonetım kurulu veya denetim kurulu ücreti alınabilmekteydi. 631 sayılı KHK nın 12 ncı maddesinde yapılan değişiklikle bu şekilde vapılanödemelerin onune geçilmiştir.

Vergi Müfettişleri Eşitlendi
Vergi Müfettişlerine hayırlı okun 14 Ağustos 2011 tarihli vazımızda vergi müfettişlerinden bazılarının ek göstergesinin 2200 olacağını söylemiştik, Buna bazı vergi müfettişleri tepki göstermişti. 666 savılı KHK ile sorun çözülmüştür.

Sevinenler Üzülenler
Özellikle ek ödemesi olmavan kurumlarda çalışanları ile kariyer meslek mensubu uzmanları sevindirecek düzenlemeleri görüyoruz. Kadro karşılığı sözleşmeli personelle, ek ödemesi yüksek olan personel ve müfettişlerin ise uzuldugunu goruvoruz.

Sonuç olarak KHK ların çok sayıda olması ve tamamına vakınının aynı zamanda çıkmış olması beraberinde bir çok yanlışlığın olacağı kaçınılmazdır. Yetki kanununun suresinin sona ermesi nedeniyle düzeltme vapmak da mümkün olmayacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun dileklerimle.

Hazırlayan: Ahmet ÜNLÜ Yeni Şafak

Konu ile ilgili diğer yazılar

Eşitleştirme Sonrası Memurların Net Ücreti

Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak

Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapan 666 sayılı KHK

MEB Personeline 666 KHK ile Gelen Mali Haklar

Sağlık Bakanlık KHK Teknik Analizi

Eşit Ücret Dengesizlikleri

Eşit işe eşit ücret uygulaması MALİYE UZMANLARININ tepkisini çekiyor

TRT Personeline Teşvikli Emeklilik İkramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KHK

Maaşlar Nasıl Hesaplanacak 616 KHK SonrasıKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET