gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR MAAŞ BORDROLARINA DİKKAT

Maliye Bakanlığı Muhesebat Genel Müdürlüğü tarafından (KBS) “Maaş Bilgi Ekranı” için muhasebe birimlerine gitmeden harcama birimlerine yetki verilerek personelin kişisel bilgileri kadro, derece, terfiler ile aile yardımı ve dil tazminatları için girişleri sağlanmaktadır. Memurların ücret bordro hatalarını harcama yetkililerine bildirmeleri gerekiyor.

06 Mart 2011 Pazar 10:17
Memurlar Maaş Bordrolarına Dikkat

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka hesabına aktarma, personelin sigorta primleri ve istatistiki raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
Bu sisteme ait bordro maaş bilgiler ve hesaplamasına e-bordro adresinden ulaşılabilmektedir.
Personelin maaş hesabını doğrudan etkileyen eş ve çocuklarına ait TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgileri, İçişleri Bakanlığı Mernis kayıtları KBS veri tabanı üzerinden sorgulanmaktadır. Gerçekleştirme görevlilerince (Maaş Mutemetlerince) aile yardımı için Aile Yardımı Bildirimi ve asgari geçim indirimi için Aile Durum Bildirimi esas alınmaktadır. Eş yardımı durumu, çocuk yardımı durumu, asgari geçim indirimi durumu ve sakatlık indirimi durumu bilgilerini Personel Aile Durum Bilgileri Formundan güncellenmektedir.
Dil Tazminatı alan personele ilişkin bilgiler, Yabancı Dili, Kurumlarınca Yararlanılıp/Yararlanılmadığı, Seviye ve Sınav Tarihi bilgileri Dil Tazminatı Bilgileri Formundan gerçekleştirme görevlilerince (Eski adı ile maaş mutemetleri) güncellenmektedir. Yukarıda belirtilen Aile Durum Bilgileri ile Dil Tazminatı Bilgileri sisteme girilmediği takdirde aile yardımı, sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi ve dil tazminatı ödenmemektedir. 
Bilgilerini ve eksik ya da hatalı maaş ödemesine sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli kontrollerin memurlarca yapılarak, maaş hesaplaması yapılan personelin bilgilerinin ekrana gelen bordroda; memurun unvanı, hizmet sınıfı, kadro bilgileri vb. özlük bilgilerinde hata söz konusu ise düzeltilmesi için öncelikle Tahakkuk Birimi (Daire mutemedi ) aracılığı ile muhasebe birimlerine (Malmüdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğü) başvurulmalıdır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET