gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURSEN: MAAŞ KAYBINI RAKAMLARLA SAVUNDU

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kamu personelinin maaş kaybı haberleri üzerine MemurSen yaptığı yazılı açıklamayla yapılan Sözleşmeyi savundu.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 11:22
MEMURSEN: MAAŞ KAYBINI RAKAMLARLA SAVUNDU

Yapılan açıklamada;

"1) Toplu sözleşmeyle, taban aylığı 1.027 TL’den 1.202 TL’ye yükselmiş ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 TL artış sağlanırken, taban aylıktaki artış oranı, hem 2013 yılsonu enflasyonunun hem de 2014 yılı için öngörülen tahmini enflasyonun çok üzerinde olacak şekilde %17 olmuştur. Taban aylıkta sağlanan 175 TL’lik artış, kamu görevlilerinin maaşlarına 123 TL, emekli kamu görevlilerinin maaşlarına ise 146 TL net artış olarak yansımıştır. Bunun yanında, taban aylığa yapılan bu artışın kamu maliyesine yansıması, her kamu görevlisi için aylık 210 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2) 2014 yılının ilk 5 ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde %5,38 oranına ulaşması kapsamında, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiği iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Taban aylığa yapılan zam, emekli maaşlarında; en düşük emekli maaşı boyutuyla %12.46, öğretmen emeklisinde %9.15, hemşire emeklisinde % 9.43, emekli mühendis için %7.29,  emekli genel müdür için ise %3.3 oranında artış sağlamıştır. Emekli maaşlarındaki bu artışlar sonucunda; en düşük emekli maaşının, en yüksek emekli maaşına oranı %22’den %24 yükselirken, en yüksek maaş ile en düşük maaş arasındaki oransal tutar 4,5 kat’tan 4,1 kata gerilemiştir.
 
3) Taban aylığa yapılan artış, fiilen çalışılan dönemdeki maaş ve emekli maaşı yanında emekli ikramiyesinde de son yılların en büyük artışını getirmiştir. 175 TL’lik taban aylık zammıyla, 30 yıllık hizmet süresi bulunanların emekli ikramiyesi 5.250 TL artmıştır. Bu tutar bütün kamu görevlileri için geçerlidir. Oransal bazda bakıldığında hizmetlinin emekli ikramiyesi %12.2 artarken, öğretmenin %9.1, teknisyenin %11.4, mühendisin %7.2, genel müdürün %5.8, müsteşarın %5.3 oranında artmıştır. Bunun sonucunda emekli ikramiyesi tutarları arasındaki düşük maaşlı kamu görevlileri aleyhine olan makas biraz daha daralmıştır.
 
4) Emekli kamu görevlilerinin maaş makası daraltılmıştır. Bu çerçevede, emekli kamu görevlilerimizin yıllık gelir artışı da 146×12= 1.752 TL olmuştur. Bu boyutuyla, genel müdür ve daha üst düzey gruptakiler hariç emekli kamu görevlilerinin seyyanen zam ve enflasyon farkı olmaması kaynaklı bir zararı bulunmamaktadır.
 
5) Fiilen çalışmakta olan kamu görevlilerinin yaklaşık %85’i, 1 Ocak 2014’ten önce 2.700 TL’nin altında maaş almaktaydı. Bunun anlamı, net 123 TL’lik seyyanen zammın, %3+%3+enflasyon farkı içeren teklife göre kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu için daha karlı olduğudur. Seyyanen zam yapılmasına bağlı olarak elde edilen yıllık gelir artışı ve maaş artışına bakıldığında, kamu görevlileri yılın ilk ayından itibaren enflasyonun çok üzerinde maaş zammı ve gelir artışı elde etmiştir. Bu yönüyle, toplu sözleşmeyle elde edilen taban aylıktaki %17’lik zammın ve buna dayalı olarak oluşan maaşların enflasyon karşısında erimesi söz konusu değildir. Örneğin hizmetli arkadaşımızın maaşı 1.646TL iken seyyanen zam ile 1 Ocak 2014’ten itibaren 1.769 TL’ye çıkmıştır. Bu arkadaşımızın maaşı %3+%3 zam uygulanacak olsaydı; 1 Ocak’ta ancak 1.695 TL’ye 1 Temmuz’da ise 1.745 TL’ye çıkacaktı. Yıllık gelir artışına baktığımızda, taban aylığa 175 Brüt, 123 TL net zam yapılmakla yıllık gelir artışı 1.476 TL olan hizmetli arkadaşımız, %3+%3 oranı uygulandığında ancak 894 TL yıllık gelir artışı elde edebilecekti. Bu anlamda, seyyanen zammın lehine sonuç doğurmadığı kamu görevlileri daire başkanı ile başlayıp müsteşara kadar uzanan üst düzey maaş grubudur. 2014 yılının ilk 5 ayı sonunda gerçekleşen %5,38’lik enflasyon oranının, hizmetli, memur, hemşire, öğretmen ve benzeri kamu görevlileri açısından maaşların/maaş zammının erimesi gibi bir durum oluşturmuş değildir.  Bu noktada özellikle bir hususun altını çizmek gerekiyor. 2014 yılı itibarıyla maaşlara yapılan artış, yıllık bazda yapılmıştır. Yani maaş artışı yılın iki yarısına bölünmek suretiyle yapılmadığından, kamu görevlilerinin %85’ini aşan bölümü yılın ilk maaşından itibaren yüksek oranlı maaş/gelir artışı elde etmiştir. Haber başlığı üzerinden gidersek, yılın ikiye bölünmesi suretiyle Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı ikiye bölünen kamu görevlilerinin/kamu görevlisi emeklilerinin maaşlarına yapılan zam ilk defa ikiye bölünmeden tek seferde alınmıştır. Bu suretle, kamu görevlileri Ocak ayından itibaren enflasyonun çok üzerinde maaş almıştır. Somut bir örnekle açıklamak gerekirse, %3+%3  teklifi kabul edilseydi 2000 TL maaş alan kamu görevlisinin 2014 Ocak maaşı 2060 TL olacakken taban aylık zammıyla 2014 Ocak’tan itibaren maaşı 2123 TL olmuştur. Bunun anlamı, bu kamu görevlisinin 2014 Ocak ayından itibaren her ay yüzdelik zamma göre 63 TL fazla zam almasıdır.
 
6) Diğer taraftan, toplu sözleşmeyle, geçmiş yıllarda ek ödeme mağduru olan öğretmenlere 2014 yılında 123 TL net tutarlı seyyanen zamma ilave olarak özel hizmet tazminatlarına 1 Ocak’ta 75, ve 15 Temmuz’da 75 TL olmak üzere ilave 150 TL daha zam alınmıştır. Bunun sonucunda öğretmenlerimizin 2014 yılındaki maaş artışları yılın bütünü itibarıyla %14 civarında gerçekleşmiştir. Sayıları 800 bini geçen ve kamu personel sistemi içerisindeki en büyük kitleyi oluşturan öğretmenler dahil kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunun maaşlarının, %5,38’e ulaşan enflasyon karşısında erimesinden değil enflasyonu eritmesinden bahsetmek gerekir.
 
7) Bunun yanında,  kadroya geçirilmeleri konusunda ısrarcı olduğumuz 4/C’li personelin maaşları bu toplu sözleşme ile brüt 350 net 253 TL aile yardımıyla (eş ve altı yaş altı iki çocuk için) birlikte net 493 TL artmıştır. Bunun anlamı 4/C’li personelin maaşları, öğrenim durumlarına göre aile yardımı (eş ve çocuk yardımı da) dikkate alındığında %32’den %48’lere varan oranlarda artmıştır. Bekar veya aile yardımına müstehak olmayan 4/C’li personel için bu oranlar %20, %22, ve %24 oranında gerçekleşmiştir. Bu rakamlara ve yüksek oranlara rağmen, kamu görevlilerinin ve özellikle de 4/C’li personelin maaşlarının ve maaş zamlarının %5,38’lik enflasyon karşısında eridiğini iddia etmek, ancak gerçeğe gözlerini kapatanların veya gerçeğe aykırı kanaatlerini gerçek gibi yutturmaya çalışanların tevessül edeceği bir yoldur.
 
8) Sonuç itibarıyla, 2014 yılı için 175 TL brüt, 123 TL net (emekliler için 146 TL net) maaş zammı sağlayan taban aylık zammı, 2015 yılı içinse birinci altı ay ve ikinci altı ay için ayrı ayrı %3 zam ve her iki dönem için enflasyon farkı öngören toplu sözleşme; özellikle düşük ve orta maaş grubunda yer alan kamu görevlileri açısından daha yüksek oranlı zam ve daha yüksek yıllık gelir artışı sağlamıştır. Bu oran ve yıllık gelir artışı tutarları karşısında, 2014 yılının ilk 5 ayı sonunda gerçekleşen %5,38’lik enflasyonun kamu görevlilerinin %85’lik bölümü açısından eriyen maaş/maaş zammı oluşturması mümkün değildir. 2014 yılında enflasyon farkının olmayışı, sadece üst düzey bürokratlar açısından maaş artışlarının enflasyonun altında kalmasına neden olmuştur. Taban aylığa oransal olarak %17, tutar olarak brüt 175 TL, net 123 TL zam yapılmasını sağlamakla; kamu görevlileri arasındaki maaş dengesizliğini ve gelir adaletsizliğini gidermek hedeflerimiz yanında, kamu görevlilerinin yılın ilk ayından itibaren enflasyonun üzerinde maaş zammı alması hedefimize de ulaşmamızı da sağlamıştır.
 
2014 Ocak ayından geçerli olmak üzere, net 123 TL, emekli kamu görevlilerinin net 146 TL maaş zammı elde etmesine bağlı olarak; %5,38 oranında gerçekleşen enflasyona rağmen kamu görevlilerimizin %85’i, emekli kamu görevlilerinin ise %90’ı açısından maaşlarının enflasyon karşısında erimesi durumu söz konusu değildir. Ayrıca, 2014 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan zammın, bütün kamu görevlileri için eşit tutarda (brüt 175 Tl, net 123 TL) olacak şekilde seyyanen belirlenmiş olması karşısında, enflasyon farkının hesaplanmasında hangi oranın esas alınacağını belirlemek mümkün olmayacağı gibi herhangi bir oranın tercih edilmesi halinde enflasyon farkı kaynaklı maaş artışının sadece üst düzey maaş grubundaki bürokratların maaş zammı almasına neden olacağını da göz ardı etmemek gerekir.
 
Toplu sözleşmeyle elde edilen mali kazanımları taban aylık zammından ibaret gösterme çabası; bakma, görme ve anlama yoksunluğunun zirvesidir.
 

2014-2015 dönemini kapsayan ve 1 Ocak 2014 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak olan 2. Dönem toplu sözleşmesinin mali kazanımları, taban aylık zammıyla ve 2014 yılıyla sınırlı değildir. Öğretmenlere yönelik özel hizmet tazminatı ve öğretim yılına hazırlık ödeneği zammı, sağlık çalışanlarının döner sermaye artışı, orman yangınlarında görev alanlara yönelik yangın tazminatı kaynaklı fazla çalışma ücreti artışı, posta dağıtıcılarına tayın bedeli ödenmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin 2015 yılında 20 TL’ye çıkarılması, 2015 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına birinci ve ikinci altı ay için ayrı ayrı olmak üzere %3+%3 zam ve enflasyon farkı ödenmesi başta olmak üzere daha birçok kazanım 2. Dönem toplu sözleşmesinde yer almaktadır."


Bu açıklama memur tarafından nasıl karşılanır bilinmez, ancak görünen o ki bu tartışma biteceğe benzemiyor. Toplu sözleşmede enflasyon farkının öngörülmemiş olması çalışanların konuyu anlamasını zorlaştırıyor.


Kamudan Haberler


SARI SEN.

SARI SEN.
30 Eylül 2014 Salı 08:53

BU RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKLA BİRLİKTE,SAVUNULACAK HİÇ BİR YANINIZ KALMAMIŞTIR.MEMUR BU KADARDA SAF DEĞİLDİR.MEMURUN 48 AYINI HARCAMAKLA BİRLİKTE NEYİN KARŞILIĞI OLARAK SATTIĞINIZIDA BELİRTMENİZ GEREKİR.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

SENDİKALAR

MURAT DEMİR
12 Ağustos 2014 Salı 18:00

SENDİKALAR MEMURU VE İŞÇİLERİ SAVUNMUYORLAR HEPSİ GÖSTERMELİK MİLLETİ SÖMÜRÜYORLAR BU YÜZDEN SENDİKALARIN BAŞINDAKİLER DEĞİŞSİN İŞE YARAMAZ ADAMLAR BEN YILLARDIR MEMURUM SENDİKALARIN İŞE YARADIĞINI GÖRMEDİM

4 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET