gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MESLEKİ VE TEKNİK OKULLARI EK ÜCRET VE HUZUR HAKKINI TALEP ETMELİ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümünde yer alan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunu, 3308 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince, çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak ek ücret ve huzur hakkı ödeneğini okul şifresi kullanarak 06/11/2014 tarihine kadar doldurulmasını istedi.

20 Ekim 2014 Pazartesi 07:53
MESLEKİ VE TEKNİK OKULLARI EK ÜCRET VE HUZUR HAKKINI TALEP ETMELİ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümünde yer alan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunu, 3308 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince, çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak ek ücret ve huzur hakkı ödeneğini okul şifresi kullanarak 06/11/2014 tarihine kadar doldurulmasını istedi. Konuya ilişkin 16.10.2014 tarihli MEB yazısı aşağıda sunulmaktadır;


3308 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince, çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usulleri Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanarak ilgi (a) esas ve usuller yürürlüğe girmiştir.


İlgi (a) esas ve usuller çerçevesinde hazırlanan ilgi (b) genelge ile:
a)Genel Müdürlüğümüze bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak yapılacak ek ücret ödemeleri,
b)İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ve kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya meslekî teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda smav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödemeleri, gerçekleştirilmektedir.

1.Ek ücret ödemeleri:
İlgi (a) esas ve usullerin 8. maddesi gereğince; 2014 yılında yapılacak ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında; ilgi (b) genelgede;
"a) İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun branşı atölye ve meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 250 (ikiyüzelli),

b) Okulda ve kurumda yapılan meslek eğitimi ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere 150 (yüzelli) gösterge rakamı uygulanacaktır." ifadesi yer almaktadır.


2.Huzur Hakkı Ödemeleri:
ilgi (a) esas ve usullerin 9 uncu maddesi gereğince, Huzur Hakkı ödemelerinin hesaplanmasında; ilgi (b) genelge ile getirilen açıklamalarda;
"a) Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 (beşyüz),
b)Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya merkez müdür/müdür vekiline her bir smav dönemi için 300 (üçyüz),

c)Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenlerine her bir smav dönemi için 250 (ikiyüzelli), gösterge rakamları esas alınacaktır." denilmektedir.


Bu çerçevede, gerek ek ücret ödemelerinde gerekse huzur hakkı ödemelerinde gösterge rakamlarında bir değişiklik yapılmamış olup, aylık tutarın hesaplanmasında ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı, (2014 yılı Ocak ayı maaş katsayısı 0.076998) ile çarpımı sonucu bulunan tutarlar esas alınacaktır.


Ek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin yapılabilmesi için talep edilecek ödeneğin okullarımız adına, ilgili okul/kurumun bağlı bulunduğu saymanlıklara gönderilebilmesi için; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümünde yer alan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunu okul şifrenizi kullanarak 06/11/2014 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.


Ek Ücret ve Huzur Hakkı Talep Formunda, 2. Dönem Ek Ücret ve Huzur hakkı bölümüne Temmuz-Aralık dönemi tutan işlenecektir. 1. Dilim ek ücret ödemelerim (Ocak -Haziran arası) talep etmemiş yada eksik talep etmiş okullarımızın ise ödenek taleplerini Birinci Dönem Ek Ücret bölümüne işleyecektir. 13.01.33.62-09.2.2.00-6-01.1 harcama kaleminde 1. dönemden kalma ödenek mevcut ise söz konusu ödenek mahsup edilerek tablo doldurulacaktır.


Bir kısım okul yönetimlerimiz yapılan açıklamalar doğrultusunda hesaplamalar yapmadan ödenek talep etmektedir. Bu durum gönderilen ödeneğin eksik veya fazla gönderilmesine sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçilmesi için okul yönetimlerimizin, ödenek taleplerini belirtilen hesaplamaları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Ödenek gönderildiği halde ek ücret ve huzur hakkı ödemelerini hak sahiplerine yapmayan okullarımızın ödenekleri Aralık ayı içinde tenkis edilecektir.

K:MEB


Kamudan Haberler


kültürcülere de verilsin

kültürcü
20 Ekim 2014 Pazartesi 15:21

meslek lisesindeki meslek öğretmenleri hem beceri sınavlarından sınav ücreti alıyorlar bir de bu sınavları yaptıkları için huzur hakkı!bir işe iki ücret nerde görülmüş.kültürcülere de huzur hakkı verilsin.neyin huzuruysa!

0 Beğendim
4 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET