gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM EK DERS PUANTAJLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MEB ek ders puantajı düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?

19 Şubat 2015 Perşembe 11:13
MİLLİ EĞİTİM EK DERS PUANTAJLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli ve 11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 16. maddesinde; “Buna göre yalnızca Kararın 10,14 ve 21. maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir”  ifadesi gereği;  
a)öğretmenlerin ek ders saatlerinin  hesaplaması; öğretmenin hafta sonu o hafta girdiği ders yükünden  aylık karşılığı girmesi gereken ders saati düşülerek bulunacak,  10  saatte 1 saat planlama, branş  öğretmeni ise sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp için 2 saat eklenmek suretiyle  o haftanın ek ders ders saati toplamı bulunacaktır. (Örnek 1 ; Aylık ders yükü 27 saat olan bir Matematik Öğretmeninin alacağı ek ders; 27 – 15 saat (aylık karşılığı ders) = 12 saat ek ders + 2 Saat Sınıf Öğretmenliği + 2 Saat   Hazırlık ve Planlama = 16 saat ek ders alacaktır. Örnek 2 : Branşı Sınıf Öğretmeni olan bir öğretmenin haftalık ders yükü 30 saat olduğundan  30 – 18 saat (aylık karşılığı) = 12 saat + 3 saat (hazırlık ve planlama) = 15 saat ek ders ücreti alabilecektir. Ay sonu itibariyle  haftadan az kalan günler (29,30,31 gibi) bir sonraki ayda  haftalık olarak değerlendirilecektir.  
b) İdareciler  ile rehber öğretmenler günlük olarak yazılacaktır.
2-Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramının hafta içine gelmesi  durumunda ; öğretmen o gün üzerinde bulunan ders yükünü yerine getirmemiş sayılacaktır.
Örneğin : Haftalık ders yükü 30 saat olan bir sınıf öğretmeninin günlük ders yükü 6 saat  olduğundan arefe günü 3 saat, bayram günü de 6 saat olmak üzere o hafta toplam 9 saat ders  yükünü yerine getirmediğinden,  o hafta 30 – 9 = 21 saat ders yükünü yerine getirmiştir.                                                    
21 saat derse girdiğinden  21-18 (maaş karşılığı) =  3  Saat + 2 saat (planlama) = 5 saat ek ders  tahakkuk   ettirilecektir.
3-Ek Ders Puantajları düzenlenirken ekte bir örneği verilen çizelgenin kullanılması
4-Ek Ders Puantajları kesinlikle iki idareci tarafından imzalanacak ve  İzin – Rapor Cetveli ile birlikte her ay düzenli olarak gönderilecektir.  
5-Sınavlara  ait ek ders saati sayıları ayrı satırda  (bir alt satırda ) gösterilecektir. 
Sınavlar  için  ödenecek ek ders saati sayıları için görevlendirme onayı,  sınav programı  vb. bilgi ve belgeler mutlaka eklenecektir.
6-Ders Dışı Faaliyetler (egzersiz) için ödenecek ek ders ayrı sütunda (bir alt satırda ) gösterilecektir. Faaliyet Onayı ve proğram ilk  ödeme yapılacak aydaki puantaja eklenecektir. Daha sonraki aylarda onay ve programın eklenmesine gerek yoktur.
7-Pansiyon Nöbet Çizelgesi, Belleticilik için ödenecek ek ders saati sayıları yine ayrı  satırda (bir alta satırda)  gösterilecektir.. Pansiyon Nöbet Çizelgesi vb. belgeler Ek Ders  Puantajına her ay mutlaka eklenecektir.
Belleticilik görevi aynı okul öğretmeni, ihtiyacı karşılamaması durumunda aynı belediye sınırları içindeki 
Diğer okullardaki öğretmenlerden karşılanacaktır. 
8-Ek Ders Puantajı soy isime göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
9-Öğretmenin Branşı, idarecilerin ünvanları  mutlaka yazılacaktır.  Müdür, Müdür V.  Matematik, Sınıf Öğrt. Vb. 

10-Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine ait kurs ve seminer ek ders ücretleri kesinlikle normal ek ders ücretleri ile birlikte ödenmeyecektir. Hizmetiçi Eğitim faaliyetine katılan öğretmenler iki (2) suret belgelerle birlikte Milli Eğitim Muhasebe Bölümüne bizzat kendileri başvuracaklardır. 

K:hatay.meb.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET