gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİMDE TOPYEKÜN ÜCRET ARTIŞ İSTEĞİ

Eğitim-Bir-Sen Topyekun Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek, söz konusu mağduriyetin giderilmesini; Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şube müdürü, şef memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı’ndaki emsali kadrolarda çalışanlara verilen ücretlerin kendilerine de verilerek ekonomik durumlarında iyileştirme yapılmasını, ek ders ücretleri kesilen görevlendirme öğretmenlerin ve il eğitim denetmenlerinin mağduriyetinin giderilmesini, öğretmenlere verilen ek ödeme oranının yüzde 180’e çıkarılmasını, ek ders ücretlerinin birim saatinin, 18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 12 TL’ye çıkarılarak, öğretmenlerin mali durumlarının da iyileştirilmesini istemiştik.

16 Ekim 2011 Pazar 20:35
Milli Eğitimde Topyekün Ücret Artış İsteği

 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 652 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle “ek ders” ve “ek ödeme“ ayrımına gidilerek, derse girmeyenlerin ek ders ücreti alması uygulamasına son verilmişti.

 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 42. maddesinde, “Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3’üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

 

Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez” denilmektedir.

 

Anılan madde hükmünden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan il eğitim denetmeni, şube müdürü, şef ve fiilen ders görevini yürütmeyen öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmişti.

 

 
Kaynak: Eğitim-Bir-Sen

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek, söz konusu mağduriyetin giderilmesini; Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şube müdürü, şef memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı’ndaki emsali kadrolarda çalışanlara verilen ücretlerin kendilerine de verilerek ekonomik durumlarında iyileştirme yapılmasını, ek ders ücretleri kesilen görevlendirme öğretmenlerin ve il eğitim denetmenlerinin mağduriyetinin giderilmesini, öğretmenlere verilen ek ödeme oranının yüzde 180’e çıkarılmasını, ek ders ücretlerinin birim saatinin, 18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 12 TL’ye çıkarılarak, öğretmenlerin mali durumlarının da iyileştirilmesini istedi.
KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET