gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MYK SINAV ÜCRETLERİ ÖDENMESİ

MYK sınav ücretlerinin Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığınca ödenecek.

02 Eylül 2015 Çarşamba 12:57
MYK SINAV ÜCRETLERİ ÖDENMESİ

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri hakkındaki  ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 5/5/2015 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine,  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, 

Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.


14/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7726 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ekli listede yer alan mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri aynı listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Asgari ücretteki artışlar bu Kararla belirlenen sınav ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET