gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMEN MAAŞINI MERAK EDENLER İÇİN BİR YAZI

Bugün devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarını incelediğimizde; 9/3 derecede çalışan bir öğretmenin aylık 1.770 TL; 1/4 derecede görev yapan bir öğretmenin aylık 2.062 TL ücret aldığını görüyoruz. TÜRK EĞİTİM SEN tarafından yayınlanan yazı...

17 Eylül 2012 Pazartesi 21:43

 Bugün devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarını incelediğimizde; 9/3 derecede çalışan bir öğretmenin aylık 1.770 TL; 1/4 derecede görev yapan bir öğretmenin aylık 2.062 TL ücret aldığını görüyoruz. Öğretmenlerin ek ders ücreti aldığını dile getirenlere ise şunu söylemek istiyoruz: Ülkemizde her öğretmen ek ders ücreti alamamaktadır. Sınıf öğretmenleri norm kadro fazlası değilse ek ders ücreti alabilirken; branş öğretmenlerinin sadece küçük bir kısmı ek ders ücreti alabilmektedir. Ek dersi olan öğretmenler, ek ders ücretlerini sadece eğitim-öğretim döneminde alabilmektedir. Hal böyle olunca, ülkemizde 2 bin TL’nin altında ücret alan öğretmenlerimizin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
 
Buradan yetkililere soruyoruz:  
 
Bugün öğretmenlerimizin maaşı kamudaki en düşük memur maaşı seviyesinde değil midir?
 
Yıllardır maaşlarına hiçbir şekilde iyileştirme yapılmayan, ek ödeme adaletsizliği yaşayan, haksızlığa uğrayan öğretmenler değil midir?
 
Bugün devlette görev yapan kadrolu öğretmenlerimizin kaçının maaşı 2.200-2.800 TL arasındadır?
 
 
 
Türkiye’deki öğretmen maaşları ile OECD ülkelerindeki öğretmen maaşlarını kıyasladığımızda da büyük farklılıklar vardır. Ülkemizdeki öğretmenler, dünyadaki meslektaşlarına göre çok daha az kazanmaktadır. OECD Bir Bakışta Eğitim 2011 Raporunu göz önüne aldığımızda, OECD ülkeleri ortalamasına göre ilköğretimde göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 29 bin 767, en üst derecedeki bir öğretmen yılda brüt 48 bin 154 dolar kazanmaktadır. Almanya’da ilköğretimde göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 46 bin 446 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen yılda brüt 61 bin 787 dolar; İtalya’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 28 bin 907 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen yılda brüt 42 bin 567 dolar; Norveç’te göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 35 bin 593 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen yılda brüt 43 bin 861 dolar; Amerika Birleşik Devletleri’nde göreve yeni başlayan bir öğretmen ilköğretimde yılda brüt 36 bin 502 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen yılda brüt 51 bin 633 dolar kazanmaktadır. Aynı raporda Türkiye’de ilköğretimde göreve yeni başlayan bir öğretmenin yılda brüt 25 bin 536 dolar, en üst derecedeki bir öğretmenin yılda brüt 29 bin 697 dolar kazandığı belirtilmektedir. Ancak bu rakamlar satın alma gücü paritesine göre hesaplanmıştır ve brüt maaşlardır. Ülkemizde öğretmenlerin eline geçen net rakamlar tabi ki bu şekilde değildir. Söz konusu rapor, Türkiye ile diğer ülkeleri kıyaslamak açısından önemlidir. Ülkemizde öğretmen maaşları yılda 11 bin 800 dolar ile 13 bin 800 dolar arasında değişmektedir.
 
Son zamanlarda ülkeyi yönetenlerin öğretmenlere kafayı taktığı bilinmektedir. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmenlerin az çalıştığını, çok tatil yaptığını iddia etmekte, öğretmen maaşlarına ilişkin yanlış ve kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapmaktadır. Öğretmenlerin üç kuruşluk ek ders ücretlerini diline dolayanların, öğretmenlerin kamuoyundaki itibarını zedeleyen açıklamalar yapanların, öğretmenler ile diğer kamu görevlilerini ve toplumu karşı karşıya getirmeye çalışanların tüm gayretleri boşunadır. Bugün bilgi ve sağduyu sahibi herkes Türkiye’de öğretmenlerin giderek yoksullaştığını bilmektedir. Yoksullaşmanın önüne geçmek için öğretmenlerin maddi, özlük ve sosyal imkanlarının artırılması, öğretmenlere yönelik itibarsızlaştırma ve değersizleştirme kampanyalarının son bulması gerekmektedir. Durum böyleyken, devlete çalışan öğretmenlerimizin maddi ve özlük haklarını kim koruyacaktır? Ülkeyi yönetenler öğretmenlere böylesine diş bilerken, öğretmenler derdini kime anlatacaktır?
 
Üstelik devlet, sömürü düzeninin kendi eliyle sürdürmektedir. Şöyle ki; kadro tahsisi yapılmadığı durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenler yerine, ücretli öğretmenler çalıştırmaktadır. Bu öğretmenler girdiği ders başına ücret aldığı için ayda 300-500 TL kazanmaktadır. İş güvencesi olmayan bu öğretmenlerin bir kısmı açık öğretim ya da iki yıllık yüksek okul mezunudur. 
TÜRK EĞİTİM SEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET