gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PRATİSYEN NÖBET ÜCRETİ NE KADAR?

Pratisyen hekimlerin normal, acil veya branş ile yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri nöbet ücreti olarak saatlik ücretleri 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

05 Temmuz 2014 Cumartesi 07:34
PRATİSYEN NÖBET ÜCRETİ NE KADAR?

Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutup da izin verilmeyen personele izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), pratisyen hekim için 90 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak 6,92 TL tutarda nöbet ücreti ödenmekte, bu ücretin yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı (10,39 TL) ödenmektedir (657 sayılı Kanunun ek m. 33).


Aile hekimlerine, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET