gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞINDA MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILIĞINDAN ARAŞTIRMACI KADROLARINA ATANANLARA TAZMİNAT

Hastane müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda olup, araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin fark tazminatları ödenecek, fark tazminat ek ödemeden mahsup edilecek.

23 Mart 2013 Cumartesi 22:24

02/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Hastane
Birlikleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda hastane müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda olup,
araştırmacı kadrosuna
atanmış sayılan personelin fark tazminatları düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına
Dair Yönetmelik”in5’inci maddesinin (ğ) bendi ile 13’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan
“Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22’nci maddesi kapsamında, 5283
sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark
tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark
tazminatı hesabına dâhil edilir.” hükmü kapsamında ödenen fark tazminatının ek ödemeden
mahsup edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET