gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK ÇALIŞANLARI MAĞDURİYETİNİ YURT ÇAPINDA PROTESTO EDİYOR

Memur-Sene bağlı Büro Memur-Sen SGK Şubeleri muhtelif illerde düzenlediği eylemlerle Sosyal Güvenlik Kurumundaki 6111 sayılı yasa sonucu mağdur olduklarını söylediler. Bunlar arasında Çorum Başkanı Erdoğan Cengiz, sendika bürosunda düzenlediği basın toplantısında;

24 Haziran 2011 Cuma 07:20
SGK çalışanları mağduriyetini yurt çapında protesto ediyor

 Hizmetin etkin bir şekilde vatandaşa ulaştırmasının kurum çalışanları tarafından sağlandığını kaydeden Cengiz, "Emekli aylığı bağlamaktan yetim aylığına. Bâg-Kur işlemlerinden, sigorta ışiemlenne kadar kurumlar arasında en fazla hizmet çeşitliliği bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan personel, mesai mefhumu gözetmemektedir: Bunun en güzel örneği son çıkarılan yapılandırmada yaşanmtştr. Yapılandırmada, Kurum çalışanlan kendinden, ailesinden büyük fedakârlık göstererek akşamlan geç saatlere kadar ve hafta sonlan Erdoğan Cengiz dahi çalışmış, işverenler ile vatandaşlann yapiandırma ışlemlennı aralıksız bir sekide alıyor.

Vatandaşlann kaliteli ve hızlı hizmet almasını amaçlayan Sosyal Güvenik Kurumu, ne yazıki bu amacın gerçekteştırimesınde en buyuk paya sahip olan kendi çalışanlarını goz ardı etmektedir Unutulmamalıdır ki hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi öncelikle çalışanfemın mutluluğunu sağlamaktan geçmektedir. Kendi çalışanını memnun edemeyen kurumun vatandaşlan memnun etmesi mumkun değildir" dedi Hizmet çeşitliliği, personel yetersizliği, teknik alt yapı sıkıntıları, çalışma ortamlannın uygunsuzluğu gibi nedenlere bağlı olarak oluşan aşın iş yukunun kurum çalışanlannn motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirten Cengiz, açıklamasında suntan ifade etti "Bu olumsuzluklar yetmiyormuş gibi br de fazla mesai ücretten uzerinde yapılan değişiklikler kendinden, ailesinden fedakârlıkta bulunarak ozen ve buyuk gayrette çalışan kurum personeSmn çalışma azmini kırmaktadır Memur-Senin en son yapbğı araştırmada, 4 kişilik bir ailenin açlık sının 959 TL, yoksulluk sının ise 2.492 TL olarak belirtendi. Yoksulluk sınınnın iki bin liranın uzennde olduğu bir donemde, iş vuku altında ezilen sosyal güvenlik çalışanlannın 90 saat olan fazla mesai ücretlerinin 60 saate indirilmesi tam anlamıyla bir adaletsizlikte Bunun üzerine btrde fazla mesaiye ilişkin olarak esas ahnan manyetit kart gegşli turnike sistem uygulaması ışın tuzu biberi olmuştur Yapılan bu uygulamalar kurum çalışanlannın evine götürdüğü ekmeğe, çocuklannın rızkına goz dikmekten başka bir şey değildir"

Çorum Gazetesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET