gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SONUNDA MALİYE EŞİT ÜCRETİ SAVUNDU

Maliye tarafından yapılan açıklamada, "Eşit işe eşit maaş iddiasındaki yasa, herkese eşit davranmadı” şeklinde dün Vatan Gazetesi’nde yanlış ve maksatlı bir şekilde çarpıtılarak, geniş bir şekilde yer alan haberin, bugün de ayni yanlışlarla devam ettirildiği görülmüştür. Son derecede eksik ve hatalı bilgilerle oluşturulan haber ile kamuoyumuz bilinçli olarak yanıltılmaktadır." denildi.

14 Aralık 2011 Çarşamba 07:54
Sonunda Maliye Eşit Ücreti Savundu

 Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

 

“Eşit işe eşit maaş iddiasındaki yasa, herkese eşit davranmadı”  şeklinde dün   Vatan Gazetesi’nde   yanlış ve maksatlı bir şekilde çarpıtılarak,  geniş bir şekilde yer alan haberin,   bugün de ayni yanlışlarla devam ettirildiği görülmüştür.   Son derecede eksik ve hatalı bilgilerle oluşturulan haber ile kamuoyumuz bilinçli olarak  yanıltılmaktadır. 

 

 Kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bugün aşağıdaki  açıklamanın   yapılması zaruri görülmüştür. 

 

¨Hükümetimiz tarafından 2006 yılında başlatılan ve 2008 Ağustos döneminde, 2012 yılı başında tamamlanacağı açıklanan “Kamuda Eşit İşe Eşit Ücret” hedefi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan düzenlemelerle tamamlanmıştır. Böylelikle, Kamuda farklı kurumlarda aynı unvanla çalışan personelimizin yıllardır özlemle beklediği eşit işe eşit ücret talebi Hükümetimiz döneminde gerçeğe dönüştürülmüştür.

 

2.   ¨Söz konusu Kararnameyle, kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan kurumlar arası ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmış olup; genel bir maaş ve ücret artışı düzenlemesi değildir.

 

3.    ¨Yönetici ve Kariyer meslek personeli için eşit işe eşit ücret sistemini hayata geçirmek için yeni bir ücret sistemi uygulamaya konulmuştur. Son derece basit ve yalın olan bu sistemde aynı unvandaki yöneticiler ve kariyer meslek personeli için iki unsurdan oluşan tek bir ücret sistemi getirilmiştir. Bu personel için ücret belirlemesi yapılırken farklı kurumlardaki aynı unvandaki tüm personelin ücretleri tek tek incelenmiş ve bu farklı ücretlerden emsal olarak belirlenen bir ücret düzeyinde eşitleme yapılmıştır. Bu nedenle, unvanlar itibarıyla belirlenen yeni ücret seviyelerinde bazı yönetici ve kariyer meslek personelinin maaşlarında hiç artış olmamış; bir kısmında artış tutarı sınırlı kalmış; bir kısmında ise nispi olarak yüksek olmuştur. Burada nispi olarak maaşı yüksek oranda artan yönetici ve kariyer meslek personeli esasen eski sistemde zaten ücretleri en düşük olan gruba dahil personeldir. Örneğin, hiçbir kurumsal ek ödemesi olmayan bir kurumda genel müdür olarak çalışan bir kişi için ücret artışı nispi olarak yüksek olurken, kurumsal ek ödemesi olan bir genel müdürün ücretinde bir artış meydana gelmemiştir. Halbuki, haberde sanki bu unvandaki herkese aynı ücret artışı verilmiş gibi bir değerlendirme yapılmıştır. Bu örnek, söz konusu Kararnamede yer alan memur ila Müsteşar unvanlarına kadar tüm unvanlar için böyledir. Yani belirli bir unvan için belirlenmiş emsal maaş tutarı ile aynı unvanda olup kamuda en düşük ücreti alan kişinin maaşı arasındaki fark ne kadar ise bu unvandaki kişilerin ek ödeme oranları o kadar artırılmıştır. Eğer zaten önceki yıllarda yapılan ek ödeme artışları nedeniyle maaşlar arasındaki makas daralmış ise yapılan ek ödeme artış tutarı o kadar düşük olmuştur.  

 

4.   ¨Söz konusu Kararnameyle yapılan düzenlemede belirli bir unvandaki bir personele kadrosunun bulunduğu kurum bütçesi dışında başka bir kurum bütçesinden farklı adla ücret ödemesi yapılmakta olanlar için, bu ilave ödemeler kaldırılmakla birlikte, bu kişilerin maaş ve ücretlerinde bir azalma meydana gelmemesi için bu ilave ödeme tutarları kendi ek ödeme tutarlarına ilave edilmiştir. Böylelikle, söz konusu personelin özlük hakları korunmuştur. Örneğin, söz konusu haberde, sanki Vali Yardımcısı ve Kaymakamların ücretlerinde bir artış yapıldığı izlenimi verilmektedir. Halbuki,  söz konusu kişilere İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan ilave ödemeler kaldırılarak aynı tutarda kendi kadrolarına bağlı ek ödeme tutarları artırılmıştır. Bu nedenle maaşlarında bir değişiklik olmamıştır.

 

5.    ¨Söz konusu Kararnamenin temel amacı aynı hizmet sınıfında aynı veya benzer unvanda olup, farklı kamu kurumlarında çalışan personel arasındaki ücret eşitsizliğini gidermektir. Bu amaca uygun olarak yapılan çalışmada ücret eşitlemesi yapılması gereken personel kurumlar ve unvanlar itibarıyla belirlenmiştir. Bu çalışmanın kapsamı dışında kalan iki temel grup bulunmaktadır. Bunlardan birinci grupta yer alanlar esasen kurumsal ek ödemesi olan veya kadro karşılığı sözleşmeli personel statünde olup nispi olarak zaten yüksek ücret alan personeldir. Zaten Kararnamenin esas amacı diğer personelin maaşlarını bu personelin maaşlarının seviyesine getirmektir. ¨Kararnamenin kapsamı dışında kalan ikinci gruptaki personelin ortak özelliği ise, bu personel bakımından unvanlar itibarıyla farklı kurumlar arasında bir ücret farklılığının olmamasıdır.

 

 

Kamuoyumuza  saygı ile duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET