gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYOLOGLAR THS MAĞDURU

DPB ve Maliye Bakanlığı,sorunun kaynağını sosyologların hizmet sınıfında görüyordu ve hizmet sınıfı tayininde yetkili kurum olarak YÖK’ü adres olarak gösteriyordu.Bunun üzerine YÖK Yürütme Kurulu,10.02.2010 tarihinde toplanarak,sosyologların içinde bulunduğu ücret adaletsizliğinin sona ermesi ve GİH sınıfından dolayı mesleklerini icra edemeyen sosyologların mesleki icraatının önünün açılması için sosyologların teknik hizmetler sınıfında (THS) sayılabileceğine karar verdi.Bakanlar Kurulu da bunun üzerine 10.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sosyologlar THS kapsamına alındı.Ancak, THS düzenlemesi henüz hayata geçmiş değildir ve nasıl geçeceği de belli değildir.

08 Nisan 2011 Cuma 21:19
Sosyologlar THS Mağduru

Bilindiği gibi kamu personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,personel ücretlerini belirleyen bir dizi kriteri de belirlemektedir.Devlet memurları arasındaki ücret farkları da bu düzenlemelere dayandırılmaktadır.

Bu düzenlemelerin başında personelin tabi olduğu hizmet sınıfı gelmektedir.Ünvanı ne olursa olsun herhangi bir personelin alacağı ücret,ikramiye,tazminatlar vb. ödemeler ,personelin içinde yer aldığı hizmet sınıfı tarafından belirlenmektedir.Ücret adaletsizliğinin diğer bir kaynağı da kurumların yasa değişikliği yapmadan sadece iptal-ihdas yoluyla yeni kadro ihdas etmelerinden dolayı ortaya çıkan sorunlardır.Sözgelimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yasal düzenleme yapmadan Sosyolog istihdamı yoluna gitmektedir.Yasal düzenleme yapılmadan alınan bu sosyologlar hem ücret adaletsizliği yaşamakta (en düşük memur maaşı almakta) hem de görev tanımı resmi olarak yapılamamaktadır.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 6 yıldır görev yapmaya başlayan sosyologlar bu sistemin mağdurları arasında yer almaktadırlar.Şöyle ki;

İlk olarak kamuya, 2005 yılında Adalet Bakanlığı’na bağlı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Kurumlarına yasal olarak yaklaşık olarak 300 Sosyolog kadrosu ihdas edilmiştir.Ancak,sorun ihdas edilen sosyologların GİH sınıfında,başka bir ifadeyle düz memur sınıfında istihdam edilmeleridir.Adı geçen kurumda istihdam edilmek üzere istihdam edilen Sosyal Çalışmacı ve Psikolog SHS,Öğretmen ise EÖHS sınıfında istihdam edilirken Sosyologların GİH sınıfında istihdam edilmeleri aynı veya benzer işi yapan personel arasında ücret adaletsizliği yaratmış olup iş barışını yıllardır olumsuz etkilemiştir.

Sosyologlar için atılan ilk adım böyle olunca,yani Sosyologlar GİH sınıfında istihdam edilmeye başlanınca,diğer kurumların (SHÇEK,Sağlık Bakanlığı,Tarım Bakanlığı vb.) aldıkları Sosyolog kadroları da mağdurların safına geçmeye başladılar.Çünkü,artık tüm kurumların sosyolog kadroları GİH sınıfında sayılmaktadırlar.Durum böyle olunca,kamu kurumları sosyologları en düşük memur maaşıyla çalıştırmak zorunda kalmaktadırlar.Bu olumsuz durumu düzeltmek tabi ki başta DPB ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.

Aşağıda iki kurumun (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve SHÇEK) 4/B li personel ücretleri yer almaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4/B li personel ücretleri:

Brüt sözleşme tutarı;

Mühendis ve Veteriner hekimlere 2.109,00 TL.

Biyologlara 1.630,00 TL.

Kimyagerlere 1.750,00 TL.

Laborantlara 1.400,00 TL.

Teknikerlere 1.618,00 TL.

Sosyologlara 1.251,00 TL.

http://www.tarimpersonel.gov.tr/2011duyurular/duyuru2011-4/1700ösymdensonraduyuru.pdf

SHÇEK 4/B li Personel Ücretleri:

Mühendis 2.145,33

Fizyoterapist 1.696,86

Sosyal Çalışmacı 1.696,86

Çocuk Gelişimcisi 1.696,86

Psikolog 1.696,86

Sosyolog 1.302,47

http://www.shcek.gov.tr/shcek-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-alim-ilani.aspx

Yukarıda verilen iki örnekte de sosyologların uğradığı haksızlık ve mağduriyet açık ve seçik bir şekilde kendini göstermektedir.

Bu mağduriyetin sona ermesi ve çalışanlar arasında adalet ve iş barışının sağlanması tabi ki Devlet personel Başkalığı ve Maliye Bakanlığı’nın başta gelen görevidir.DPB ve Maliye Bakanlığı,sorunun kaynağını sosyologların hizmet sınıfında görüyordu ve hizmet sınıfı tayininde yetkili kurum olarak YÖK’ü adres olarak gösteriyordu.Bunun üzerine YÖK Yürütme Kurulu,10.02.2010 tarihinde toplanarak,sosyologların içinde bulunduğu ücret adaletsizliğinin sona ermesi ve GİH sınıfından dolayı mesleklerini icra edemeyen sosyologların mesleki icraatının önünün açılması için sosyologların teknik hizmetler sınıfında (THS) sayılabileceğine karar verdi.Bakanlar Kurulu da bunun üzerine 10.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sosyologlar THS kapsamına alındı.Ancak, THS düzenlemesi henüz hayata geçmiş değildir ve nasıl geçeceği de belli değildir.

Tüm bu bilgi ve gelişmeler ışında kamuda görev yapan ve yapacak olan tüm sosyologlar adil ve kapsamlı bir düzenleme için yetkili kurumların harekete geçmesini ve gerekli düzenlemenin en kısa zamanda yapılmasını istemektedirler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET