gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÇAVUŞ ONBAŞI VE ERLERİN YILLARA GÖRE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ

Sözleşmeli çavuş, sözleşmeli onbaşı, sözleşmeli erlerin hizmet yılına göre maaş ve ikramiyeleri.

11 Şubat 2015 Çarşamba 13:31
SÖZLEŞMELİ ÇAVUŞ ONBAŞI VE ERLERİN YILLARA GÖRE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir.

RÜTBEHİZMET YILIMAAŞ*İKRAMİYE**
Söz.Çvş.72.366-3.95974.853 TL
Söz.Onb.62.307-3.88852.506 TL
Söz.Onb.52.247-3.82845.056 TL
Söz.Onb.42.187-3.75737.607 TL
Söz.Er32.128-3.69730.158 TL
Söz.Er22.068-3.63715.139 TL
Söz.Er12.009-3.5667.569 TL

*Atandığı Birliğe Göre Değişir. 
**Hizmet Yılı Sonunda.

K:TSK

kamudanhaberler,12.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET