gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ EK ÖDEME EŞİTLİĞİ ÇALIŞMASI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışan bazı personelin ek ödeme haksızlığına uğraması üzerine Kurum İdari Kurulu'nda konu Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

01 Nisan 2015 Çarşamba 11:20
TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ EK ÖDEME EŞİTLİĞİ ÇALIŞMASI

Kurum İdare Kurulunda;


375 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen çalışanlara unvan bazında verilen ek ödeme oran ve miktarları, düzenlemenin amacı olarak ifade edilen "eşit işe eşit ücret" ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlan doğurmuştur. 

Bu kapsamda hizmet kolumuzda çalışan teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçiler, Tekniker, Teknisyenler, Veteriner Sağlık Teknikerleri-Teknisyenleri, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında yer alan (Sivil Savunma Uzmanı, Uzman yardımcıları, Ayniyat Saymanı, Memur, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ.,Şef, Hizmetli, Teknisyen Yrd... v.b.) memurlar ek ödemede haksızlığa uğramıştır.


-Biyologlar, Kimyagerler, Ekonomistler, İstatistikçilerin ek ödeme oranlarının da eğitim durumları göz önünde bulundurularak emsali unvan sayılabilecek mühendis ek ödeme oranına yükseltilmesi,


-Ziraat ve Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri ile diğer Tekniker ve Teknisyenlerin de, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucunda Mühendis ve Veteriner Hekimler ile aralarındaki maaş farkları çok ciddi oranlara ulaşmıştır. Mevcut ücret aralığı göz önünde bulundurularak, tüm Teknikerler ve Teknisyenlerin ek ödeme oranlarının yükseltilmesi; Talep edildi.


-İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı unvanında çalışanlar ve Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan tüm personel ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarının arttırılması; Talep edildi.


Talep hakkında Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

Konu Toplu Sözleşme masasında kabul edilirse, kanuni düzenleme ile ek ödemelerde denge gelmesi bekleniyor. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET