gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEKNİK ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİNDE DÜŞME

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında koordinatör öğretmen olarak görevlendirilmesi suretiyle bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katına kadar “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında ek ders verilmesine yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükmü, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’yle yürürlükten kaldırılmıştır.

17 Eylül 2013 Salı 06:20
TEKNİK ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİNDE DÜŞME

 

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde toplam ders yükünün iki katına kadar görevlendirme yapılabiliyorken, yeni yönetmelikle bu görev yarı yarıya azaltılarak toplam ders yükü seviyesine indirilmiştir. Bu durum beraberinde pek çok olumsuzluğu ve hak kaybını getirecektir.

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim görmelerinin esas olduğu yönetmelikte ifade edilmektedir. Buna rağmen işletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısının düşürülmesi, özellikle taşrada mesleki eğitim verecek nitelikle işletmelerin zar zor bulunduğu dikkate alındığında işletme bazında mesleki eğitim uygulamalarını zora sokacaktır.

Yine söz konusu hükümle, teknik öğretmenlerin işletmelerde meslek eğitimi haricinde ek ders imkanı fazlaca olmadığından ek ders ücretlerinde yarı yarıya düşüş meydana gelecektir.

Söz konusu düzenlemeyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarında haftalık toplam ders yükü azalacağından, çok sayıda teknik öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşecektir.

Bu uygulamanın, Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı’nda, öncelikli tedbirler arasında sayılan “işyeri tabanlı eğitimlerin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır” eylem planı ile uyumsuz ve taban tabana zıt olduğu da dikkatlerden kaçmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gönderen Eğitim Bir Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükmünün, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmesini istedi. 

K:Eğitim Bir Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET